Záznamy

Zadání odpovídá 22 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
719
Symbol pařížské komuny 1971 České Budějovice
11735
Milenci 1983 České Budějovice
5019
Reliéf "Družba" na vstupní fasádě hotelu Gomel
J. Škarda (architekt)
1982 České Budějovice
8540
Faun 1971–1974 České Budějovice
2284
Plameny
Jarmila Malátová (*1931) (hlavní autor)
1979 České Budějovice
25570
Sgrafito Výlov rybníka
Jan Halla (1926–1988) (hlavní autor)
1954 České Budějovice
2272
Mříž krematoria
L. Wagner (hlavní autor)
1979 České Budějovice
23851
Labutě 1963 České Budějovice
21670
Zvířena 1986 České Budějovice
5015
Socha pro vstupní prostor areálu ČSAV 1982 České Budějovice
23876
Malše II.
František Mrázek (hlavní autor)
1965 České Budějovice
22137
Basketbalista 1985 České Budějovice
11062
Rozlet
Jiří Prachař (*1936) (hlavní autor)
1986 České Budějovice
21656
Odpočívající plavec 1967–1968 České Budějovice
9308
Památník dělnického revolučního hnutí
Jan Malát (*1928) (architekt)
Jana Malátová (hlavní autor)
Jiří Vít (další autor)
Jan Řezníček (další autor)
Miloš Sádek (další autor)
1975 České Budějovice
2856
Pohled na historické jádro města České Budějovice 1981 České Budějovice
2285
Kruhový segment na nároží OD Prior 1976–1979 České Budějovice
2289
Keramický obklad fasády obchodního domu 1976–1979 České Budějovice
715
Dekorativní betonová zídka 1976 České Budějovice
265
Vítězství 1977 České Budějovice