Skleněná stěna - plastika - v síni tradic Agrostavu