Archiv aktualit

Archiv aktualit


11. září 2018
Znovunalezené sousoší se vrátilo na původní místo

10. září bylo před budovou Základní školy Zeyerova v Olomouci slavnostně odhaleno sousoší Vladimíra Navrátila Aby všechny děti světa... Bronzové sousoší zdobilo více jak čtyři dekády prostor před budovou školy, ale po osudných povodních v roce 1997 bylo přemístěno do leteckého krytu v podzemí školy, kde na svou renovaci čekalo 20 let. Na zdánlivě ztracenou realizaci při terénním průzkumu v rámci projektu Sochy a města narazili kolegové Václav Dvořák a Jan Jeništa. Repatriace se ujalo město Olomouc. Více na stránkách magistrátu města Olomouce.

Znovunalezené sousoší se vrátilo na původní místo Foto: Magistrát města Olomouce

10. září 2018
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru

Letošní program akce nazvané Přerovské dvorky přiblížil nejen nevšední zákoutí města, ale též umělecké realizace, které ve městě vznikaly po druhé světové válce. Připraveno bylo několik kratších komentovaných prohlídek uměleckých děl ve veřejném prostoru a slepá mapa, do které si zájemci mohli doplnit známá díla. Akce se uskutečnila 9. září. Více na facebookové události.

V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru
V Přerově mapovali umění ve veřejném prostoru

15. srpen 2018
Konference se zaměří na péči o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech

3. září se v Praze uskuteční konference Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích a archivech. Setkání se zaměří na péči o moderní materiály v kulturních institucích České republiky. Pracovníci řady institucí budou prezentovat svou činnost ve výzkumu, péči a zásazích na sbírkových předmětech z plastů a budou představeny aktuální informace v této oblasti. Setkání se uskuteční v rámci činnosti pracovní skupiny „Plasty“ při Komisi konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Odborem ochrany knihovních fondů Národní knihovnou České republiky, Ústavem chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Metodickým centrem konzervace při Technickém muzeu v Brně. Více na stránkách Metodického centra konzervace Technickém muzeu v Brně.

Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích a archivech. Foto: Wellcome Library, London - Wikimedia Commons, CC-BY-4.0

15. červenec 2018
Zánik díla Zkrocená energie od Otakara Schindlera pro Důl Dukla

Projekt Sochy a města si mimo jiné klade za cíl, aby napomohl zabraňovat devastacím uměleckých děl z poválečného období v architektuře a ve veřejném prostoru. Zánik díla Zkrocená energie od Otakara Schindlera pro Důl Dukla v Havířově z roku 1958 zaznamenal kolega Jakub Ivánek.

Stav díla v roce 2016
Stav v roce 2018

30. červen 2018
Dekorativní stěna se skleněnou mozaikou v Brně-Líšni obnovena

Statutární město Brno iniciovalo restaurátorský zásah dekorativní stěny s mozaikou od Bohumíra Matala a architekta Radko Květa. Stěna byla vytvořena v roce 1989 v prostoru mezi panelovými domy při ulici Štefáčkova v Brně-Líšni podle staršího návrhu z 60. let. Stěna je tvořena třemi prefabrikovanými panely pokrytými mozaikou z kostek ze sintrovaného a litého (válcovaného) skla. Na severní straně byla mozaika transferována, ošetřena, doplněna a osazena zpět na sanovanou zeď. Mozaika na jižní straně zhotovená podle dochovaného návrhu Bohumíra Matala byla restaurována in situ stejně jako mozaika na bocích. Mladší oblouková stříška byla nahrazena novou v obdobném tvaru. Cílem zásahu, který se uskutečnil v letech 2017 až 2018, byla stabilizace hmotné podstaty díla a rehabilitace jeho výtvarného vyznění.

Mozaika před restaurováním
Poškození mozaiky před restaurátorským zásahem
Jižní stěna před a po restaurování
Severní stěna před a po restaurování
Mozaika před a po restaurování
Mozaika před a po restaurování
Oblouková stříška před a po restaurování

20. květen 2018
Naučná vycházka přiblíží uměleckou výzdobu kladenského sídliště

3. června se uskuteční vycházka nazvaná Tvůrci znamení na kladenských věžácích. Povede ji Alexandr Němec z pořádajícího spolku Halda a zaměří se na uměleckou výzdobu rozdělovských věžáků na Kladně 4 a sochaře, kteří se na ní podíleli. Více na stránkách spolku Halda a facebookové události.

Naučná vycházka přiblíží uměleckou výzdobu kladenského sídliště

16. květen 2018
Restaurovaná socha z 60. let se vrátila na hřbitov v Přerově

Značně poškozená socha Hudebník od Aloise Šutery z přerovského hřbitova byla restaurována v rámci projektu České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování. Restaurátorský zásah bude využit pro definování památkového postupu a metodiky pro dlouhodobou ochranu, konzervaci a restaurování.

Socha před restaurátorským zásahem
Osazování restaurované sochy
Restaurovaná socha zpět na přerovském hřbitově

12. květen 2018
Přednáška o uměleckých dílech ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Antikvariát a klub Fiducia pořádá 15. května přednášku Jakuba Ivánka, Evy Špačkové a Marie Šťastné, autorů knihy Univerzita a umění. Představí sbírku uměleckých děl, která v minulosti vznikla přímo v rámci architektury univerzity stejně jako ta, která do ní byla dodatečně zapojena. Přednáška přiblíží vybraná díla, jejich historii a významu pro areál školy i univerzitní prostředí. Více na stránkách antikvariátu a klubu Fiducia facebookové události.

Přednáška o uměleckých dílech ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

16. duben 2018
Nová kniha o nádraží v Ostravě-Vítkovicích přibližuje také jeho uměleckou výzdobu

Národní památkový ústav v Ostravě vydal publikaci Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie / architektura / památkový potenciál, kterou připravil kolektiv autorů pod vedením Martina Strakoše. Poukazuje mimo jiné na památkové hodnoty architektury a výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Do knihy byla zařazena kapitola přibližující uměleckou výzdobu výpravní budovy a rozhovor se sklářským výtvarníkem Vladimírem Kopeckým. Více informací naleznete na stránkách Národního památkového ústavu.

Nová kniha o nádraží v Ostravě-Vítkovicích přibližuje také jeho uměleckou výzdobu

28. březen 2018
Dvě knižní novinky. O umělci spjatém s Ostravou a uměleckých dílech ve veřejném prostoru tamní technické univerzity

Jakub Ivánek pečuje o databázi Ostravské sochy, je členem našeho týmu a v minulém roce vyšly dvě knihy, jichž je spoluautor. Knihu nazvanou Lumír Čmerda – (nejen) reliéfy a ilustrace připravil Jakub Ivánek se Svatavou Urbanovou. Přibližuje život a dílo umělce působícího v 60. letech 20. století v Ostravě. Druhá kniha se jmenuje Univerzita a umění. Umělecká díla ve veřejném prostoru VŠB-TUO. Eva Špačková, Marie Šťastná a Jakub Ivánek v ní zpracovali soupis uměleckých děl ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Více informací naleznete v seznamu publikací Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Lumír Čmerda – (nejen) reliéfy a ilustrace
Univerzita a umění. Umělecká díla ve veřejném prostoru VŠB-TUO