Záznamy

Zadání odpovídá 5359 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
4700
Terasa s reliéfy pro mateřskou školu
Stanislav Kratochvíla (hlavní autor)
Miloslav Buřival (*1930) (další autor)
1979 Bučovice
4686
"Kůň sv. Václava" před budovou Vysoké školy veterinární
M. Stejskal (další autor)
1979 Brno
1355
Výtvarně řešený nápis a mříže pro lékárnu U Milosrdných bratří
J. Jakubec (hlavní autor)
Miroslav Dvořák (architekt)
1976–1978 Brno
20874
Příroda a člověk 1968 Brno
7586
Mateřství 1982 Brno
7585
Mříž pro přízemí pavilonu porodnice 1982 Brno
12099
Deska s označením názvu "ZVL" pro Výzkumný ústav valivých ložisek 1983 Brno
6241
Památník Josefa Jurana 1981 Rosice
4867
Busta Františka Bendla
Petr Bortlík (1925–2015) (hlavní autor)
Silvestr Vašek (architekt)
1979 Zastávka
7748
Kované oplocení před budovou Janáčkovy akademie múzických umění
Antonín Nový (*1946) (hlavní autor)
1982 Brno
12121
Reliéf "Kytice" pro základní školu Bosonožská 1983 Brno
12154
Pamětní deska Pankráce Krkošky ke 100. výročí založení deníku Rovnost 1983 Brno
24058
Pamětní deska Pankráce Krkošky pro pedagogickou fakutu 1982 Brno
12090
Sedící žena 1982 Brno
7749
Venuše 1982 Brno
19397
Pamětní stéla ke 100. výročí založení prvního stálého divadla v Brně 1984 Brno
12127
Pomník Klementa Gottwalda před MV KSČ na Žerotínově náměstí 1983 Brno
4874
Plastika "Vesmír" na sídlišti Nový Lískovec 1985–1988 Brno
10885
"První mateřství"
Dana Marková (*1947) (hlavní autor)
Tomáš Waller (*1956) (další autor)
Pavel Mazánek (architekt)
1987 Brno
7280
Busta Jana Evangelisty Purkyně
Zdeněk Řehořík (*1951) (hlavní autor)
Jan Doležal (architekt)
1988 Brno