Projekt

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření nástrojů pro identifikaci, dokumentaci, evidenci a popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví – uměleckých realizací vzniklých ve veřejném prostoru mezi lety 1950-1989. U objektů z vybraných materiálů je také cílem stanovit památkové postupy a metodiky pro dlouhodobou preventivní ochranu, konzervaci a restaurování těchto uměleckých děl.

Projekt se věnuje exteriérovým dílům – sochám, reliéfům svázaným s architekturou i dílům různých nástěnných technik (mozaika, sgrafito). Tato patří mezi nejohroženější skupiny nemovitého kulturního dědictví. Naprostá většina z nich není prohlášena za nemovité kulturní památky. Komplikací při prohlašování je často nedostatek informací o vlastnictví objektů, autorství, dataci, výtvarných kvalitách či autenticitě zachování děl. Hlavním z cílů je proto vytvoření odborné mapy s informacemi ověřenými v dobových písemných pramenech (zápisy komise ČFVU pro spolupráci výtvarníka s architektem). Ta bude přehledným způsobem zpřístupňovat co nejúplnější data o vzniku děl a díky terénnímu průzkumu také o jejich aktuálním stavu. Finálním cílem topografické části projektu bude identifikovat a doporučit další ochraně především díla vyšší kvalitativní úrovně (často od uznávaných umělců a vysoké materiální hodnoty). Budou prezentována i široké veřejnosti v mediálním prostoru.

Pro zhotovení exteriérových realizací se používala celá řada dosud neuplatňovaných materiálů a technik. Proto je důležitou součástí projektu materiálový výzkum a vytvoření pracovních postupů preventivní údržby a ochrany objektů z různých „moderních“ materiálů (beton, cementové sgrafito, laminát). Budou vyvíjeny efektivní metody nedestruktivního a minimálně destruktivního průzkumu objektů in situ. Na modelových příkladech budou aplikovány konzervační a restaurátorské zásahy vedoucí k vytvoření památkových postupů a metodik pro vybrané druhy materiálů.

Řešitelé

Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
doc. Tomáš Lahoda, ak. mal.

VŠCHT Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek
prof. Ing. Pavel Novák, CSc.

Aktuality


24. říjen 2019
Unikátní databáze poválečného umění zpřístupněna veřejnosti

Unikátní databáze s názvem Sochy a města, která mapuje poválečné umění ve veřejném prostoru, se dnes otvírá všem zájemcům. Rozsahem evropsky unikátní databázi vytvořili pracovníci Fakulty restaurování Univerzity Pardubice společně s kolegy z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Čtyři roky mapovali objekty napříč městy i obcemi v celé České republice a na více než 4 tisících záznamech zachytili dosud existující i zaniklá díla. 

„V socialistickém období vzniklo z veřejných peněz více než 30 tisíc uměleckých děl pro interiéry i exteriéry novostaveb úřadů, škol, zdravotních a nákupních středisek, zemědělských družstev nebo jako výzdoba prostor panelákových sídlišť,“ uvedla Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. z Katedry humanitních věd Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. 

Databáze prezentuje sochy, pomníky, reliéfy, mozaiky, sgrafita či nástěnné malby, které vznikaly od 50. let do konce 80. let 20. století. Najdeme v ní také grafické práce, například neony, piktogramy či informační systémy pro budovy. Veřejný prostor socialistického Československa přitom zdobily nejen pomníky s ideologickým obsahem, ale také výtvarně kvalitní realizace s abstraktními nebo nekonfliktními náměty. „Mnohdy vznikaly v ateliérech evropsky oceňovaných výtvarníků, jako byli Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Čestmír Janošek nebo Adriena Šimotová,“ upozorňuje Mgr. Zuzana Křenková, Ph.D. z Ústavu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. 

Umělecká díla socialistického období jsou často v dezolátním stavu nebo zanikají při přestavbách budov. Odborníci proto v rámci výzkumu hledali díla v terénu, autorsky je určovali, datovali a hodnotili také jejich poškození. Databáze Sochy a města má sloužit nejen majitelům děl, spolkům a dalším občanským iniciativám, které pečují o veřejný prostor, ale také pracovníkům státní památkové péče. Informace totiž dávají možnost některá díla vybrat k památkové ochraně. 

Zveřejněná databáze je jedním z výstupů projektu České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování, který realizuje Fakulta restaurování Univerzity Pardubice a Ústav chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze za podpory Ministerstva kultury v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II).

Databáze je k dispozici pro všechny zájemce na stránkách Sochy a města.

Unikátní databáze poválečného umění zpřístupněna veřejnosti
Unikátní databáze poválečného umění zpřístupněna veřejnosti
Unikátní databáze poválečného umění zpřístupněna veřejnosti

10. říjen 2019
Přednáška přiblíží osudy vybraných děl českého výtvarného umění 50. až 80. let 20. století po roce 1989 na Havlíčkobrodsku

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod pořádá přednášku člena našeho týmu Petra Horáka nazvanou Mezi adorací a demolicí s podtitulem Osudy vybraných děl českého výtvarného umění 50. až 80. let 20. století po roce 1989 na Havlíčkobrodsku. Petr Horák se zaměří na výpovědní hodnotu výtvarného umění druhé poloviny 20. století v Československu, konkrétně na Havlíčkobrodsku. Přednáška se uskuteční 16. října v 17 hodin v Kavárně Ve Vile na Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě. Více na stránkách Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a facebookové události.

Přednáška přiblíží osudy vybraných děl českého výtvarného umění 50. až 80. let 20. století po roce 1989 na Havlíčkobrodsku

1. říjen 2019
Sídliště Ďáblice – Architektura pro lidi

Ďáblice vyšly z kvasu 60. let a jsou vrcholem snah o nový typ města v zeleni. Dosud neměly ucelenou monografii shrnující východiska, kontext a zhodnocení jeho složek (architekturu, krajinné řešení či integraci umění). Kniha toto vše doplňuje o vzpomínky místních obyvatel a řadu dosud nepublikovaných materiálů. Na knize se podílel člen našeho týmu Tomáš Řepa. Slavnostní uvedení knihy se uskuteční v pondělí 7. října v 19 hodin v kulturním domě Ládví (Burešova 1661/2).

Více na stránkách Dne architektury, na stránkách projektu a facebookové události.

Sídliště Ďáblice – Architektura pro lidi

19. září 2019
Praha-Prosek a výtvarná díla ve veřejném prostoru

Člen našeho týmu Tomáš Řepa představí v rámci Dne architektury výtvarná díla ve veřejném prostoru městské části Prosek. Z pohledu výtvarných děl ve vztahu k architektuře je Prosek i vinou sousedních Ďáblic opomíjeným sídlištěm. Počtem přizvaných výtvarných umělců, realizovaných prací a vynaložených nákladů v průběhu sedmdesátých let 20. století mu však zdárně sekunduje. Část dochovaného souboru často opomíjených a neznámých děl a jejich autory přiblíží komentovaná procházka v sobotu 5. října. Sraz je v 10 hodin u sochy Jiřího Wolkera v Parku přátelství.

Více na stránkách Dne architektury.

Praha-Prosek a výtvarná díla ve veřejném prostoru

5. září 2019
V rámci projektu vznikla studie mapující osudy poválečného umění na území dnešního Kraje Vysočina po roce 1989

Člen našeho týmu Petr Horák z Fakulty restaurování v Litomyšli Univerzity Pardubice publikoval studii v časopise e-Monumentica. Věnuje se v ní rozličným osudům vybraných děl ve veřejném prostoru dnešního Kraje Vysočina po roce 1989. Více na stránkách časopisu e-Monumentica.

Petr Horák, Mezi adorací a demolicí. Osudy vybraných děl českého výtvarného umění 50–80. let 20. století po roce 1989 na území dnešního Kraje Vysočina, e-Monumentica V, 2017, č. 2, s. 5–20.

V rámci projektu vznikla studie mapující osudy poválečného umění na území dnešního Kraje Vysočina po roce 1989

26. srpen 2019
Sochy mezi řekami – cykloprojížďka po uměleckých dílech Olomouce

Spolek Za krásnou Olomouc pořádá komentovanou projížďku po uměleckých dílech z druhé poloviny 20. století. Průvodci Jan Jeništa a Václav Dvořák naplánovali návštěvu Bezručových sadů, zapomenuté mozaiky slavného slovenského keramika, vysokoškolských kolejí s jejich bohatou výzdobou, budovatelských reliéfů v okolí „olomouckého Kremlu“ a monumentálního „Bílého supa“. Cykloprojížďka se uskuteční ve středu 28. srpna, sraz je v 17 hodin u někdejšího vodopádu u vstupu do Bezručových sadů z Kosinovy ulice. Více na facebookové události.

Sochy mezi řekami – cykloprojížďka po uměleckých dílech Olomouce

22. květen 2019
Vycházka za uměleckými díly na sídlišti Ďáblice

Divadlo Kámen a projekt Pražské domy pořádají 28. května vycházku s výkladem Heleny Macháčkové, která se bude věnovat uměleckým dílům na sídlišti Ďáblice. Více na stránkách Divadla Kámen a facebookové události.

Vycházka za uměleckými díly na sídlišti Ďáblice

8. květen 2019
V rámci projektu vyšel článek o průzkumech a technologii uměleckých děl z betonu

V rámci projektu byl v časopise Inżynieria Mineralna publikován článek restaurátora Josefa Červinky o uměleckých dílech z betonu, která vznikala ve veřejném prostoru Československa od 50. do 80. let 20. století. Věnuje se průzkumům a technologickým otázkám v souvislosti s restaurováním a památkovou ochranou. Na vybraných betonových objektech jsou prezentovány průzkumy, které charakterizují určitý typ použití betonu včetně zjištěných projevů poškození.

Josef Červinka, Works of Art, Produced from Concrete, Installed in Public Spaces from the 1950’s to the 1980’s in the former Czechoslovakia – Technologies and Surveys, Inżynieria Mineralna XLII, 2018, č. 2, 327–336.

Článek naleznete v angličtině na stránkách časopisu Inżynieria Mineralna.

V rámci projektu vyšel článek o průzkumech a technologii uměleckých děl z betonu

15. duben 2019
V časopise Průzkumy památek vyšla studie o sorelových sgrafitech

Vladislava Říhová a Luboš Machačko publikovali v rámci projektu studii o sorelových sgrafitech v časopise Průzkumy památek. V článku se věnují sgrafitu jako součásti architektury socialistického realismu 50. let 20. století, navrhování a realizování sorelového sgrafita stejně jako jeho technice a technologii. Rovněž přibližují plošný terénní výzkum těchto děl. Připomínají materiálovou specifičnost československého sgrafita, aktuální zájem o sgrafito jako restaurátorský problém a doporučují důslednější péči a zachování sorelových sgrafit jako svébytné výtvarné disciplíny.

Vladislava Říhová – Luboš Machačko, Sgrafito 50. let 20. století. Mapování výskytu, stavu, autorství a okolností realizací sorelových sgrafit, Průzkumy památek XXV, 2018, č. 2, s. 51–64.

Více na stránkách časopisu Průzkumy památek.

V časopise Průzkumy památek vyšla studie o sorelových sgrafitech
V časopise Průzkumy památek vyšla studie o sorelových sgrafitech

10. březen 2019
Na vlnách Českého rozhlasu o návratu reliéfu z 60. let do rekonstruovaného obchodního domu ve Zlíně

Před dvěma roky restaurátoři sejmuli a transferovali keramický reliéf od Vladislava Vaculky z důvodu rekonstrukce zlínského obchodního domu. Nyní se dílo vrátilo a bylo nově osazeno. O restaurátorském zásahu referuje Český rozhlas.

Na vlnách Českého rozhlasu o návratu zlínského reliéfu z 60. let do rekonstruovaného obchodního domu

Restaurování

Projekt se věnuje výzkumu a restaurování tří okruhů děl, které jsou mezi uměleckými díly 50. - 80. let 20. století hojné - sgrafito, betonové a laminátové plastiky. Cílem restaurátorů a technologů je stanovení nových metodik výzkumu a restaurování materiálů a také jejich aplikace při konkrétních památkových postupech. V úvodní části projektu byl v jednotlivých okruzích sestaven seznam devastovaných děl a všeobecně byl zkoumán charakter jejich poškození. V současnosti probíhají restaurátorské průzkumy a příprava restaurátorských zásahů na některých vybraných objektech. Navíc spolupracujeme i při průzkumech uměleckých děl druhé poloviny 20. století, která jsou vytvořena z dalších materiálů, především kovu.

Sgrafito

 • Brno, Venhudova ulice – restaurování sgrafitového domovního znamení
 • Brno, Tučkova ulice – restaurování souboru sgrafit na dvoře mateřské školy

Beton

 • Praha, Žižkov – restaurátorský průzkum sochy Torzo ženy
 • Praha, Žižkov – restaurování sochy Torzo ženy
 • Přerov, hřbitov – restaurátorský průzkum sochy Hudebníka
 • Přerov, hřbitov – restaurování sochy Hudebníka
 • Brno, Štefáčkova ulice – restaurování betonové stěny s mozaikovým obkladem

Laminát

 • Praha-Strašnice – restaurátorský průzkum sochy Rychlost
 • Plzeň – chemicko-technologický průzkum sochy Racci
 • Orlová – restaurátorský průzkum sochy Tíha země

Další průzkumy

 • Česká Lípa, Větrná ulice – průzkum technického stavu kinetické plastiky Meteorologická družice

Výstupy

Hlavní výsledky projektu mají vztah k ochraně uměleckých děl 2. poloviny 20. století, jejich zaměření je však různorodé. Široce pojatým výstupem je odborná mapa, resp. databáze Sochy a města, která sleduje exteriérová umělecká díla v celé České republice. Kromě základní dokumentace uměleckých děl v terénu (fotografování, měření, lokalizace) se u každého objektu zaměřujeme také na otázky vzniku díla, tedy na vyhledání informací o jeho autorství a dataci. Z pohledu budoucího restaurování díla sledujeme též z materiálového hlediska a věnujeme pozornost jejich aktuálnímu poškození, starším opravám a restaurátorským zásahům.

Metodiky zahrnují komplexní pohled na vymezené oblasti výzkumu a restaurování, na rozdíl od památkových postupů, které se váží na úžeji vymezenou problematiku obnovy konkrétních uměleckých děl.

Publikace:
Výstupem vědecké práce na projektu je řada odborných studií, publikují se výsledky vědeckých konferencí a vyšla také knižní monografie.
Dosud vyšly tyto studie:

Drobné texty vznikající na okraji projektu, jako knižní recenze nebo rozhovory, jsou určeny propagaci aktivit projektu a pro informaci široké veřejnosti. Ve spolupráci s dalšími institucemi potom vznikají popularizační výstupy, jakým byla například mapa umění ve veřejném prostoru města Zlína.