Dětské prolézačky pro sídliště Horní Předměstí

Číslo záznamu 10003
Název Dětské prolézačky pro sídliště Horní Předměstí
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investiční útvar, Hradec Králové
ik 8/2016
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Trutnov Trutnov Trutnov
Ulice čp. / č. o.
P. Holého
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kamenné hrací prvky pro děti se nalézají v zeleni na prostranství před panelovými domy, vedle bývalého nákupního střediska.
Další rozměry Rozměry byly měřeny v půdorysném průmětu díla. Kočka: 108 cm x 160 cm x 35 cm (výška x šířka x hloubka). Medvěd: 144 cm x 100 cm x 54 cm (výška x šířka x hloubka).
Datace realizace 1973
Typ
  • herní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav poškozeno (ke dni 24.08.2016)
Popis poškození Stav předmětného díla je relativně dobrý, zjištěná poškození neohrožují jeho zachování. Povrch kamene je biologicky napaden lišejníky, znečištěn trusem a lokálně je zřejmé mechanické poškození v důsledku vandalismu.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1973, Praha 1973, s. 73.

Fotodokumentace aktuálního stavu
ik 8/2016
ik 8/2016
ik 8/2016
ik 8/2016
ik 8/2016
ik 8/2016
ik 8/2016
ZpracovalIrena Kučerová, Marta Daňková
FotografovalIrena Kučerová