Sgrafito „Náš lid je dobrý, pracuje“ pro budovu Okresního oddělení SNB

Číslo záznamu 1005
Název Sgrafito „Náš lid je dobrý, pracuje“ pro budovu Okresního oddělení SNB
Autor (autoři) díla
Jiří Berger (1928–1992) (hlavní autor)
Investor KS SNB Hradec Králové
05/2016 PN
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou
Ulice čp. / č. o.
Zborovská 1360
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Sgrafito je umístěno na stěně budovy Policie ČR směrem do ulice Zborovská.
Datace realizace 1978
Typ
  • sgrafito
Materiál
  • další anorganické materiály
    • štuk / omítka
Stav zaniklé dílo (ke dni 20.07.2023)
Popis poškození Celkový stav sgrafita byl v květnu roku 2016 dobrý, pouze na spodní části omítky se nacházela delší vodorovná trhlina. Při následné přestavbě bylo překryto zateplením.
Související objekty
Prameny

Lenka Kafuňková, Vznik sídliště v Rychnově nad Kněžnou v 70. letech 20. století (dipl. práce), Fakulta humanitních studií UK, Praha 2014, s. 60 - 61.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978, Praha 1978, s. 111.

Fotodokumentace aktuálního stavu
05/2016 PN
05/2016 PN
signatura (05/2016 PN)
05/2016 PN
05/2016 PN
05/2016 PN
Archivní fotodokumentace
Fotoarchiv Policie ČR
ZpracovalPavel Novák, Lucie Rychnová, Klára Kořanová
FotografovalPavel Novák