Socha "Dyje"

Číslo záznamu 10332
Název Socha "Dyje"
Autor (autoři) díla
Jiří Marek (1914–1993) (hlavní autor)
J. Radkovič (další autor)
Investor ONV Břeclav
5/2019 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Břeclav Břeclav Břeclav
Ulice čp. / č. o.
J. Palacha
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dnes instalováno na zatravněné ploše mezi panelovými domy na bývalé Leninově ulici, původně byla socha umístěna nedaleko odtud.
Výška 215cm
Šířka 300cm
Hloubka 280cm
Datace realizace 1974
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav poškozeno (ke dni 30.05.2019)
Popis poškození Fontána již neexistuje, socha vykazuje biologické napadení, poškození sprejery, drolící se tmely a ve srážkových stínech vápencové krusty.
Text hesla

Čubrda uvádí dataci 1975.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1974, Praha 1974, s. 83.

Zdeněk Čubrda, Jiří Marek, Brno 1983, nestr.

Zdeněk Čubrda, Sochař Jiří Marek, Výtvarná kultura IX, 1985, č. 3, s. 39 – 42.

Jiří Endler, Sochař Jiří Marek, Budišovský zpravodaj (příloha) 2001, č. 1, s. 1 - 25.

Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
5/2019 VŘ
Archivní fotodokumentace
Zdeněk Čubrda, Jiří Marek, Brno 1983, nestr.
ZpracovalVladislava Říhová, Andrea Jakubcová
FotografovalVladislava Říhová