Sousoší „Komunisté" pro náměstí Rudé armády

Číslo záznamu 10470
Název Sousoší „Komunisté" pro náměstí Rudé armády
Autor (autoři) díla
Investor NV Brno; MěNV Brno, Technická a zahradní správa města Brna
Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, František Chmelař (kat. výstavy), Brno 1983, nestr.
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Město Brno
Ulice čp. / č. o.
Moravské náměstí
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Sousoší se nacházelo na vysokém podstavci poblíž vodní plochy uprostřed parku na Moravském náměstí. Tvořilo pohledovou protiváhu pomníku Osvobození od Vincence Makovského.
Výška 340cm
Datace jednání v komisi 19621973
Datace realizace 1973
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav zaniklé dílo (ke dni 12.12.2019)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Jedna z nejdůležitějších sochařských zakázek pro město Brno se začala projednávat v brněnské krajské umělecké komisi už na počátku 60. let. V roce 1964 dostal autor proplaceno 25 000 Kčs za třetinový model. Pro nedostatek financí ale projekt vázl a byl dokončen až v roce 1973. Ideu šťastné komunistické společnosti založené na společné práci a pokroku Axman zhmotnil v postavách dělníka, kosmonauta a ženy s družicí. Sousoší bylo po revoluci rozebráno a jeho zbytky jsou deponovány za Brnem. 

Prameny

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1962, 28. 8., 10. 9.
MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1964, 6. 1., 5. 10., 21. 12.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1973, Praha 1973, s. 82.

Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, František Chmelař (kat. výstavy), Brno 1983, nestr.

Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, Praha 1988, s. 32 - 34, obr. 127.

Petr Haimann, Architektura a výtvarné dílo v Brně, Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 8, s. 351–354.

Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, Výtvarná kultura X, 1986, č.5, s. 48–51.

Zdeněk Čubrda, Národní umělec Miloš Axman (kat. výstavy), Brno 1986.

Milan Moráň, Fakulta architektury Brno, Architektura ČSR XLVIII, 1989, č. 6, s. 74–77.

Milena Flodrová - Miroslava Menšíková, Pamětní desky a pomníky v Brně. Soupis pamětních desek a pomníků existujících či již jen prameny doložených na území města Brna, Brno 2004, s. 101.

František Kressa, Normalizační Brno III. Štatl Františka Kressy, Brno 2018, nestr.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=756, vyhledáno 22. 8. 2022.

Archivní fotodokumentace
Petr Haimann, Architektura a výtvarné umění v Brně, Architektura ČSR XLIII, 1984, č.8, s. 351.
František Kressa, Normalizační Brno III. Štatl Františka Kressy, Brno 2018, nestr.František Kressa, Normalizační Brno III. Štatl Františka Kressy, Brno 2018, nestr.
Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, František Chmelař (kat. výstavy), Brno 1983, nestr.
Zdeněk Čubrda, Národní umělec Miloš Axman (kat. výstavy), Brno 1986, s. 20.
Jiná varianta sousoší v sádrové skice, 1957 (Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, Praha 1988, s. 31.)
sádrová skica 1956 (Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 327.)
ZpracovalHeda Jakubíková, Andrea Jakubcová, Vladislava Říhová, Klára Kořanová
Fotografoval