Soubor keramických reliéfů pro SOS vesničku

Číslo záznamu 10756
Název Soubor keramických reliéfů pro SOS vesničku
Autor (autoři) díla
Investor Výstavba Dětské vesničky, Chvalčov
5/2019 MČ
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Kroměříž Chvalčov Chvalčov
Ulice čp. / č. o.
U Vesničky
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na fasádě obytných domků v SOS vesničce je umístěno 9 reliéfů (domy čp. 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694 a 695)
Další rozměry čp. 687 Chlapec s míčem: v. 220 cm, š. 50 cm, hl. 35 cm; čp. 688 Sluníčko: v. 220 cm, š. 56 cm, hl. 35 cm + sloup: v. 210 cm, š. 22 cm, hl. 22 cm; čp. 689 Hrozny: v. 250 cm, š. 51 cm, hl. 32 cm; čp. 690 Vlaštovky: v. 250 cm, š. 53 cm, hl. 31 cm; čp. 691 Kohout: v. 240 cm, š. 53 cm, hl. 33 cm; čp. 692 Kočka: v. 220 cm, š. 52 cm, hl. 35 cm; čp. 693 Šnek: v. 240 cm, š. 52 cm, hl. 33 cm; čp. 694 Ryby: v. 240 cm, š. 54 cm, hl. 35 cm; čp. 695 Děti: v. 245 cm, š. 52 cm, hl. 33 cm
Datace realizace 1973
Typ
  • reliéf
Materiál
  • keramika
    • kamenina
Stav dobrý (ke dni 10.05.2019)
Popis poškození Mechanická poškození, praskliny, koroze kovových částí. Reliéf na čp. 689 Hrozny je znečištěn cementem. Reliéf na čp. 690 Vlaštovky je nesoudržný. Reliéfu na čp. 692 Kočka schází vrcholová část. Reliéf na čp. 693 Šnek má uražený roh. Reliéf čp. 694 Ryby je opraven a jsou na něm patrné tmely.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1973, Praha 1973, s. 101.

Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
signatura, 5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
signatura, 5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
ZpracovalMichaela Čadilová, Vladislava Říhová
FotografovalMichaela Čadilová