Výtvarně řešená mříž pro sídliště Velká Dlážka

Číslo záznamu 10792
Název Výtvarně řešená mříž pro sídliště Velká Dlážka
Autor (autoři) díla
Radim Pluskal (*1932) (hlavní autor)
Investor ONV Přerov, zast. KIU Olomouc
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Přerov Přerov Přerov
Ulice čp. / č. o.
Velká Dlážka 527/ 6
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Mříž je osazena v průchodu do atria Domu služeb.
Datace realizace 1973
Typ
  • mříž
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav havarijní (ke dni 19.07.2017)
Popis poškození Konstrukce vykazuje známky rozsáhlé koroze, jednotlivé prvky jsou zprohýbané nebo zcela chybějí.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1973, Praha 1973, s. 112.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Celkový pohled na Dům služeb (07/2017/JJ)
Vstupní prostor s mříží (07/2017/JJ)
Detail mříže (07/2017/JJ)
Detail mříže (07/2017/JJ)
Detail mříže (07/2017/JJ)
Pohled z průchodu (07/2017/JJ)
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák, Tomáš Řepa
FotografovalJan Jeništa, Václav Dvořák