Rodina

Číslo záznamu 10802
Název Rodina
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Olomouc
Celkový pohled na sochařský objekt (05/2016/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Nová Ulice
Ulice čp. / č. o.
Dvořákova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na zatravněné ploše mezi ulicemi Foerstrova a Dvořákova v pozadí s bytovým panelovým domem
Výška 180cm
Šířka 290cm
Hloubka 210cm
Další rozměry Rozměry soklu: 123 cm výška x 290 cm šířka x 210 cm hloubka
Datace realizace 1966
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 29.04.2016)
Popis poškození biologické napadení (zejména ve štěrbinách mezi sochou a soklem nánosy mechorostů, místy lišejníky), ve středu sochy ženy se drží voda, zejména v partiích soklu zřetelné vlasové, ale zvětšující se praskliny, druhotné vysprávky
Text hesla

Pro pohledově exponované místo před takzvaným blokem A na sídlišti Třetí pětiletky (Foerstrova 2 a 4) architekti navrhli umístění monumentálního sochařského díla, vybraného v celostátní soutěži. Významu tohoto díla také odpovídal více než dvojnásobný rozpočet oproti ostatním výtvarným objektům na sídlišti. Soutěž byla u příležitosti blížícího se 20. výročí osvobození ČSSR v roce 1963 skutečně vypsána a zvítězil v ní osvědčený tandem Karel Lenhart a Josef Stárek. Lze předpokládat, že v této autorské dvojici odpovídal Lenhart za výtvarnou koncepci, zatímco Stárek jakožto zkušený kameník měl na starosti její převedení do materiálu. V podkladech soutěže však vystupují jako rovnocenní spoluautoři s podílem autorské práce i honoráře 1:1.[1]

Autoři vytvořili sousoší tříčlenné rodiny[2] na vysoké, organicky tvarované podnoži. Sestává ze čtyř bloků bílého slovenského vápence (z lomu Dobrá Voda u Trnavy), podnož je z cementu s příměsí mramorové drti dusaného do formy. Celková výška objektu činí bezmála tři metry. Na místo byl osazen v roce 1966.

[1] ZAO, fond Dílo, karton 13.

[2] Některé zdroje uvádějí název Socialistická rodina. Viz Jaroslav Ryška, Karel Lenhart (studie k výstavě), Olomouc 1964.

Prameny

ZAO, fond Dílo, karton 13.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 190-191.

Jaroslav Ryška, Karel Lenhart (studie k výstavě), Olomouc 1964.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Boční pohled na sousoší (03/2015/JJ)
Rozhraní sochy a soklu s nánosy mechorostů (05/2016/JJ)
Voda držící se v soše ženy (05/2016/JJ)
Detail biologické koroze a ztráty tmelu (05/2016/JJ)
Celkový pohled na objekt v kontrastu zateplené fasády (05/2016/JJ)
Celkový pohled na objekt před zateplením fasády (03/2015/VD)
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa