"Venuše stoprsatá"/"Naděje" pro areál psychiatrické léčebny Brno - Černovice

Číslo záznamu 10856
Název "Venuše stoprsatá"/"Naděje" pro areál psychiatrické léčebny Brno - Černovice
Autor (autoři) díla
Ctibor Bayer (1925–2012) (hlavní autor)
2/2023, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Černovice
Ulice čp. / č. o.
Húskova 1123/ 2
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha je osazena na nádvoří hlavní budovy, na tzv. italském dvorečku.
Výška 65cm
Šířka 100cm
Hloubka 70cm
Další rozměry Rozměry podstavce: v. 75 cm, š. 155 cm, h. 50 cm.
Datace realizace 1980
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • umělý kámen
Stav havarijní (ke dni 10.02.2023)
Popis poškození Socha na několika místech praská, jsou obnažené vnitřní armatury, část odpadla úplně a je položena vedle sochy. Viditelné jsou prachové usazeniny a nárůst mechu a lišejníků. Odpadávají žulové desky z obložení podstavce.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Podle monografií vydaných samotným Borkem Bayerem vytvořil pro psychiatrickou léčebnu sochu nikoli v roce 1988 ale již dříve v roce 1980. Autor nelpí na přesných citacích, jednou ji jmenuje jako Venuši, jindy Naději nebo Venuši stoprsatou. Uvedené rozměry se ale shodují a také fotografie odpovídá dochované soše.

Jeho další prací pro areál psychiatrické léčebny byl rozměrný olejový obraz Radost ze života (nebo Jihomoraváci tančí) z roku 1982 (260 x 170 cm). Nacházel se v klubovně lékařů resocializačního centra a dnes je nezvěstný.

Literatura

Ludmila Manová, Sochy v areálu bohunické nemocnice - nedílná součást občanské výstavby, I. díl, Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno 14, 2013, č. 4, s. 24.

Ctibor Bayer, Borek Bayer: hledání slovem, kresbou i tvarem v prostoru (1958-2003), Praha 2003, s. 149.

Ctibor Bayer, Borek Bayer, malíř, sochař, Praha 2002, s. 152.

Ctibor Bayer, Výšlehy nitra. Výběr z tvorby 2007 - 2011, Praha 2011, s. 69 - 70.

Ctibor Bayer, V záři krásy svobody žít, Praha 2011, s. 69.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=2053, vyhledáno 14. 2. 2023.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
2/2023, KK
Archivní fotodokumentace
Borek Bayer, Borek Bayer: hledání slovem, kresbou i tvarem v prostoru (1958-2003), Praha 2003, s. 149.
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová