Socha "Řemesla" před učňovskou školou

Číslo záznamu 1090
Název Socha "Řemesla" před učňovskou školou
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar České Budějovice
6/2019, Petr Horák
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Pelhřimov Pelhřimov Pelhřimov
Ulice čp. / č. o.
Friedova 1463
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo je osazeno před Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov, před hlavním vchodem do budovy.
Výška 237cm
Šířka 70cm
Hloubka 70cm
Další rozměry Betonový sokl má roměry: v. 15 cm, š. 100 cm, h. 100 cm.
Datace realizace 1975
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 06.06.2019)
Související objekty
Text hesla

Trojboký pilíř zdoben figurálními reliéfy rozličných zde vyučovaných řemesel. Socha byla zakomponovaná u bazénku kašny, který ale nebyl napuštěn a při dalších úpravách prostranství zanikl.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975, Praha 1975, s. 44.

https://vysocina.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=a9da9c8..., vyhledáno 5. 9. 2023.

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2019, Petr Horák
6/2019, Petr Horák
6/2019, Petr Horák
6/2019, Petr Horák
6/2019, Petr Horák
6/2019, Petr Horák
6/2019, Petr Horák
6/2019, Petr Horák
6/2019, Petr Horák
ZpracovalPetr Horák, Klára Kořanová
FotografovalPetr Horák