Sousoší Práce

Číslo záznamu 11140
Název Sousoší Práce
Autor (autoři) díla
Josef Úprka (*1939) (hlavní autor)
Investor ONV Gottwaldov
2016 DN
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Zlín Zlín
Ulice čp. / č. o.
Křiby
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Na terase před budovou nákupního střediska (čp. 4718).
Datace realizace 1987
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • keramika
    • kamenina
      • poštorenská kamenina
Stav dobrý (ke dni 01.06.2019)
Popis poškození prachové depozity, biologické napadení (zvláště na soklu), graffiti
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1987, Praha 1987, s. 27.

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2017 DR
6/2017 DR
6/2017 DR
2016 DN
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
09/2017 VŘ
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalDaniel Rybka, Dalibor Novotný, Vladislava Říhová