Označení obchodního střediska KOVROV

Číslo záznamu 11293
Název Označení obchodního střediska KOVROV
Autor (autoři) díla
Václav Benda (*1948) (hlavní autor)
J. Nekola (architekt)
Investor Pozemní stavby, Liberec
2016 LPr
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Liberec
Ulice čp. / č. o.
Broumovská 843/ 11
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Označení obchodního střediska KOVROV, dnes přejmenovaného na KORINT (s použitím původních prvků/písmen), je umístěno na průčelí objektu č. p. 843. Součástí je i výtvarně pojatý geometrický pás na fasádách obchodního domu.
Datace realizace 1987
Typ
  • nápis / reklamní prvek / poutač
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Související objekty
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1987, Praha 1987, s. 48.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
Archivní fotodokumentace
archiv Václava Bendy
ZpracovalFrantišek Míček, Jan Červinka
FotografovalLucie Prchalová