Kovaná brána a kovaný plot v urnovém háji

Číslo záznamu 11343
Název Kovaná brána a kovaný plot v urnovém háji
Autor (autoři) díla
Milan Michna (*1941) (hlavní autor)
Investor MěNV Mikulov
4/2018 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Břeclav Mikulov Mikulov na Moravě
Ulice čp. / č. o.
Pod Hájkem
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Osazeno v horní části hřbitova. Brána odděluje areál urnového háje od zbytku pohřebiště.
Výška 300cm
Šířka 1060cm
Hloubka 6cm
Další rozměry Celková délka zahrnuje dvoukřídlou kovanou bránu a související boční neotvíratelné části (plot).
Datace realizace 1987
Typ
  • mříž
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • ocel
Stav poškozeno (ke dni 25.04.2018)
Popis poškození Černý povrchový nátěr je dožilý, výrazná koroze železa.
Související objekty
Text hesla

Urnový háj je od zbytku mikulovského hřbitova oddělen dvěma kovanými bránami od Milana Michny. Signaturu autora najdeme vyraženu na obou objektech. Záměr výstavby meditačního prostoru nikdy nebyl dokončen, takže kované brány a oplocení jsou jedinými uměleckými díly dotvářejícími tento areál komponovaný podle generelu architektů Z. Tupého a J. Damce z roku 1978. 

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1987, Praha 1987, s. 55.

Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2018 VŘ
4/2018 VŘ
4/2018 VŘ
4/2018 VŘ
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalVladislava Říhová