Plastika "Sonda do pravěku" na sídlišti Přerov-Předmostí

Číslo záznamu 11486
Název Plastika "Sonda do pravěku" na sídlišti Přerov-Předmostí
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar, Olomouc
07/2017/VD
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Přerov Přerov Předmostí
Ulice čp. / č. o.
Prostějovská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo je osazeno na dlážděné trojúhelníkové platformě obklopená vzrostlými stromy mezi panelovými domy.
Výška 550cm
Šířka 130cm
Hloubka 93cm
Datace osazení 1988
Datace návrhu 1983
Datace realizace 1987
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • travertin
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
Stav dobrý (ke dni 19.07.2017)
Popis poškození prach ve spárách a dutinách; biologická koroze - lišejníky, náletové dřeviny, pavučiny; mechanické poškození navrtáním; lehká dezintegrace tmelů
Text hesla

Pětimetrový travertinový obelisk byl určen jako výtvarný prvek nástupní plochy před plánovaný památník lovců mamutů pod širým nebem v areálu archeologického naleziště v Přerově-Předmostí. Sádrový model autor vytvořil v roce 1983, kdy byla zahájena výstavba okolního sídliště. Zpracování díla bylo zadáno v roce 1979.

Vyrobeno z: jugoslávský travertin, chromniklová ocel.

Na grafické podobě se podílel Jeroným Grmela.

Prameny

MUO, fond Dílo, karton 8.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1987, Praha 1987, s. 97 jako Plastika "Sonda do pravěku" - travertin, bronz - na sídlišti Předmostí

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1988, Praha 1988, s. 128 jako Kamenná plastika "Sonda do pravěku" v areálu sídliště Přerov - Předmostí

Michal Soukup, Rudolf Chorý: Sochařské dílo, Olomouc 1990, s. 38. V soupisu díla č. 131, 142.

František Dvořák, Rudolf Chorý, Ostrava 1989, obr. 90-92.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Situace (07/2017/JJ)
(07/2017/VD)
(07/2017/VD)
Měřítko (07/2017/VD)
(07/2017/JJ)
(07/2017/JJ)
Trojúhelníková platforma (07/2017/JJ)
Signatura (07/2017/VD)
Dezintegrace tmelů (07/2017/VD)
Mechanické poškození (07/2017/VD)
Biologická koroze - náletové dřeviny (07/2017/JJ)
Detail (07/2017/JJ)
(07/2017/JJ)
Detail dekoru z ocelových pásků (07/2017/JJ)
Archivní fotodokumentace
Sádrový model. František Dvořák, Rudolf Chorý, Ostrava 1989
Dokončený obelisk před osazením. František Dvořák, Rudolf Chorý, Ostrava 1989
František Dvořák, Rudolf Chorý, Ostrava 1989
Michal Soukup, Rudolf Chorý. Sochařské dílo (kat. výst.), Olomouc 1990.
pozůstalost Jeronýma Grmely v držení dcery Věry Tošovské
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák, Jakub Kmošek
FotografovalJan Jeništa, Václav Dvořák