Ležící žena

Číslo záznamu 11559
Název Ležící žena
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
Ležící žena 2016/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Havířov Bludovice
Ulice čp. / č. o.
Karolíny Světlé
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Před osvětovou besedou Luna na sídlišti Podlesí.
Výška 100cm
Šířka 135cm
Hloubka 110cm
Datace osazení 1969
Datace návrhu 1968
Datace jednání v komisi 19681969
Datace realizace 1969
Datace kolaudace 1969
Datace restaurování 1998
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav poškozeno (ke dni 21.06.2016)
Popis poškození Praskliny v kameni sochy vyspraveny ve druhé půlce roku 2016 a celá socha přetřena jemným nátěrem; betonový podstavec popraskaný, na hranách se drolí; vodní nádrž zasypána.
Text hesla

Původně socha součástí vodní plochy, která byla dle dobových fotografií již před rokem 1985 zrušena; hotová socha předběžně kolaudována v červnu 1969, záznam o kolaudaci na místě samotném nemáme, ale areál Luna byl zprovozněn 1. 11. 1970 (knihovna již 7. 9.).

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1968 (strojopisy), 28. 5. 1968, 4. 6. 1968.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 17. 6. 1969.

Literatura

Iva Štouračová, Plastika v exteriéru města Havířova (bakalářská práce), Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění FF OU, Ostrava 2010, s. 51.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Ležící žena 2016/JI
Ležící žena 2013/JI
Archivní fotodokumentace
Areál Luna se sochou v již zasypané nádrži před rokem 1985 (foto z publikace Havířov vydané roku 1985).
Dopita Miloslav, Uhlí a lidé - Ostravsko-karvinský revír, nakladatelství Profil, 1974.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek