Výtvarné řešení stěny v kavárně a stěny nad schodištěm kina