Plastika "Prstenec" před telekomunikační budovou

Číslo záznamu 11879
Název Plastika "Prstenec" před telekomunikační budovou
Autor (autoři) díla
Investor Severočeské ředitelství spojů Liberec
11/2016 JKm
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Česká Lípa Česká Lípa Česká Lípa
Ulice čp. / č. o.
U Spojů
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Plastika - mobil je instalována v ploše veřejné zeleně před telekomunikační budovou.
Výška 360cm
Šířka 300cm
Hloubka 300cm
Datace realizace 1983
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • patinující ocel
      • korozivzdorná ocel
Stav poškozeno (ke dni 17.11.2016)
Popis poškození Povrch plastiky je poškozen graffiti a část z korozivzdorné oceli barvou a rzí. Z plastiky vyrůstají dřeviny.
Prameny

Soukromý archiv Ludmily Šikolové, Jablonec nad Nisou, Pozůstalost Vratislava Karla Nováka.

Literatura

Hana Seifertová – Ludmila Vachtová, Socha a město (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci 1969, s. 52–53.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 53.

Jarmila Cholínská – Roman Prahl – Jarmila Šerá, Souborný katalog výstav 75/79 (kat. výst.), Divadlo v Nerudovce 1980. 

František Hora, Severočeští výtvarníci, Ústí nad Labem 1986.

Jan Sekera – Alena Křížová, Vratislav Karel Novák – Zveřejnění (kat. výst.), Moravská galerie v Brně – České muzeum výtvarných umění v Praze, 1993, zvl. s. 44–45, 84.

AKř [Alena Křížová], heslo Novák Vratislav Karel, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995, s. 573.

Tereza Petišková, Oficiální umění padesátých let, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění V. 1939–1958, Praha 2005, s. 356–357.

Josef Hlaváček, Neokonstruktivismus a kinetismus, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958–2000, Praha 2007, s. 207–219.

Jan Kříž – Alena Křížová, Identifikace – Vratislav Karel Novák / 33 semestry (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci 2007.

Jiří Šetlík, Léta sedmdesátá a osmdesátá, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958–2000, Praha 2007, s. 385.

Jan Červinka, Výstava Socha a město, Liberec 1969, Liberec: ročenka liberecké architektury V, 2009, s. 58–61.

Jitka Kubištová, Architektura 20. století v České Lípě (diplomní práce), Katedra dějin umění FF UP, Olomouc 2010.

Eva Josková, Jižní okraj jádra České Lípy. Emil Přikryl, Jiří Suchomel, 1975–1980, in: Rostislav Švácha (ed.), Sial, Olomouc – Praha 2010, s. 224–229.

Jitka Kubištová, Sial v České Lípě, Umění LIX, 2011, s. 59–71.

Jan Mohr, Sochy a kašny v Liberci, in: Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011, s. 146–159, zvl. 154–158.

Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Velká Praha, Praha 2012, s. 427–430.

Pavel Karous (ed.), Vetřelci a volavky – Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968–1989), Praha 2013, s. 404–405.

Jan Kříž – Jan Červinka, V. K. N. (kat. výst.), Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 2014.

Kateřina Nora Nováková, Prof. ak. soch. Vratislav Karel Novák, Fontes Nissae – Prameny Nisy XIV, 2014, č. 1, s. 87–89.

Severočeští výtvarníci, Ústí nad Labem 1986, s. 77

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, Praha 1984, s. 20.

 

Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2016 JKm
11/2016 JKm
11/2016 JKm
11/2016 JKm
11/2016 JKm
11/2016 JKm
11/2016 JKm
11/2016 JKm
ZpracovalJan Červinka, Zuzana Křenková, Jakub Kmošek
FotografovalJiří Kmošek