Prameník před areálem Vysoké školy strojní a textilní

Číslo záznamu 11898
Název Prameník před areálem Vysoké školy strojní a textilní
Autor (autoři) díla
Investor Pozemní stavby Liberec
2016 JCe
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Starý Harcov
Ulice čp. / č. o.
17. listopadu
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kamenná mramorová skulptura je umístěna na zatravněné ploše u parkoviště před vysokoškolskými kolejemi.
Výška 90cm
Šířka 120cm
Hloubka 120cm
Datace realizace 1983
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • mramor
Stav poškozeno (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo je poškozeno. Na povrchu kamene jsou zřetelné praskliny, stopy vandalismu, mechanická poškození (poškrábaný povrch) a biologické napadení (řasy, lišejníky).
Text hesla

V roce 1977 započala východně o liberecké přehrady, v městské části Starý Harcov, výstavba nového areálu pro ubytování studentů Vysoké školy strojní a textilní, dnešní Technické univerzity v Liberci. Šest vysokých kolejních bloků doprovází nízká stavba menzy, situovaná do centra areálu. V roce 1983 vznikla mramorová skulptura pro areál kolejí. Autorem je Slavoj Nejdl, spolupracujícím architektem byl Pavel Švancer. Objekt je situovaný do nepravidelné zatravněné plochy mezi menzou, parkovištěm při bloku C, ulicemi Na Zhořelci a 17. listopadu. Nízký kamenný blok má podobu přírodního valounu s hladce opracovaným povrchem. V horní části jsou vytesány prohlubně vytvářející otisk dvou obřích dlaní. Kámen je na několika místech popraskaný, nese stopy vandalismu, povrch kamene je poškrábaný a biologicky znečištěný. Prohlubně vyplňuje dešťová voda a odpadky. Na několika místech je kámen vyspraven stejně jako spáry. Skulptura představuje autentický výtvarný doprovod architektury vysokoškolských kolejí z přelomu 70. a 80. let 20. století a vyžaduje náležitou údržbu.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 56.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

 

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
ZpracovalJan Červinka
FotografovalJan Červinka