Liška Bystrouška

Číslo záznamu 12124
Název Liška Bystrouška
Autor (autoři) díla
Investor Brnoinvesta Brno, NV města Brna - odbor kultury, Brno, nám. 25. února
9/2016 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Veveří
Ulice čp. / č. o.
Janáčkovo náměstí
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno v parčíku před budovou VUT v Brně (Kounicova 548, původně Leninova ulice).
Výška 300cm
Šířka 170cm
Hloubka 200cm
Další rozměry Rozměry soklu: průměr 600 cm, v. 40 cm.
Datace osazení 1985
Datace realizace 1983
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 01.09.2016)
Popis poškození Plastika prošla v letech 2011 a 2012 restaurováním. Viditelné jsou skvrny od barvy, biologické napadení a drobná mechanická poškození (škrábance).
Dílo bylo restaurováno ano
Prameny

Eva Nohelová, Umění ve veřejném prostoru v době normalizace a dílo Jiřího Marka, diplomová práce FF MU, Brno 2015, s.  24, 34. 

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 83.

Zdeněk Čubrda, Jiří Marek, Brno 1983, nestr.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1985, Praha 1985, s. 9.

Zdeněk Čubrda, Sochař Jiří Marek, Výtvarná kultura IX, 1985, č. 3, s. 39–42.

Zdeněk Čubrda, Jiří Marek/Monumentální sochařská tvorba, Brno 1987, nestr.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastika-liska-bystrouska-kounicova-8-..., vyhledáno 18. 2 2022.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastika-liska-bystrouska-kounicova-8-..., vyhledáno 18. 2. 2022.

 

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
signatura, 9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
signatura, 9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
Archivní fotodokumentace
Zdeněk Čubrda, Jiří Marek/Monumentální sochařská tvorba, Brno 1987, nestr.
Detail hliněného modelu (Zdeněk Čubrda, Jiří Marek, Brno 1983, nestr.)
Detail hliněného modelu (Zdeněk Čubrda, Jiří Marek, Brno 1983, nestr.)
ZpracovalVladislava Říhová, Andrea Jakubcová, Jana Kořínková
FotografovalTomáš Hladík, Vladislava Říhová