Liška Bystrouška

Číslo záznamu 12124
Název Liška Bystrouška
Autor (autoři) díla
Investor Brnoinvesta Brno
9/2016 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Veveří
Ulice čp. / č. o.
Janáčkovo náměstí
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno v parčíku před budovou VUT v Brně (čp. 548).
Výška 300cm
Šířka 170cm
Hloubka 200cm
Další rozměry sokl: průčměr 600 cm, v. 40 cm
Datace realizace 1983
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 01.09.2016)
Popis poškození skvrny od barvy, biologické napadení, drobná mechanická poškození (škrábance)
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 83.

Zdeněk Čubrda, Sochař Jiří Marek, Výtvarná kultura IX, 1985, č. 3, s. 39–42.

Eva Nohelová, Umění ve veřejném prostoru v době normalizace a dílo Jiřího Marka, diplomová práce FF MU, Brno 2015, s.  24, 34. 

 

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
signatura, 9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
signatura, 9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
ZpracovalVladislava Říhová, Andrea Jakubcová, Jana Kořínková
FotografovalTomáš Hladík, Vladislava Říhová