Věda

Číslo záznamu 12153
Název Věda
Autor (autoři) díla
Investor Jihomoravský krajský národní výbor v Brně
6/2016 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Pisárky
Ulice čp. / č. o.
Vinařská 472
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Vedle vchodu do budovy A2 kolejí Masarykovy univerzity (dříve Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně).
Výška 286cm
Šířka 632cm
Datace realizace 1983
Typ
  • obklad
Materiál
  • keramika
    • glazovaná keramika
Stav dobrý (ke dni 17.06.2016)
Související objekty
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 87.
Jiří Večerka a kol., Pozemní stavby, národní podnik, nositel řádu práce, Gottwaldov, Gottwaldov, nedat., obr. 63.

https://pamatkovykatalog.cz/studentske-koleje-vinarska-univerzity-jana-e..., vyhledáno 16. 3. 2021.

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2016 VŘ
6/2016 VŘ
6/2016 VŘ
6/2016 VŘ
6/2016 VŘ
Archivní fotodokumentace
Jiří Večerka a kol., Pozemní stavby, národní podnik, nositel řádu práce, Gottwaldov, Gottwaldov, nedat., obr. 63.
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalVladislava Říhová