Socha "Haná" na sídlišti Barbořina II

Číslo záznamu 12213
Název Socha "Haná" na sídlišti Barbořina II
Autor (autoři) díla
Jan Kruml (*1935) (architekt)
Investor ONV Kroměříž
4/2018 MČ
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Kroměříž Kroměříž Kroměříž
Ulice čp. / č. o.
Na Lindovce
Výška 275cm
Šířka 100cm
Hloubka 100cm
Další rozměry Betonový sokl: v. 93 cm, š. 113 cm, hl. 111 cm.
Datace realizace 1983
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
      • vračanský vápenec
Stav dobrý (ke dni 11.04.2018)
Popis poškození Depozity nečistot, biologické napadení.
Prameny

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín), uložena v knihovně instituce

MZA Brno, fond: B338 - Jihomoravský krajský národní výbor Brno, Odbor výstavby, kart. 55.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 95.

Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2018 MČ
4/2018 MČ
4/2018 MČ
4/2018 MČ
4/2018 MČ
4/2018 MČ
4/2018 MČ
4/2018 MČ
4/2018 MČ
4/2018 MČ
Archivní fotodokumentace
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 44
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 44
MZA Brno, fond: B338 - Jihomoravský krajský národní výbor Brno, Odbor výstavby, kart. 55.
ZpracovalMichaela Čadilová
FotografovalMichaela Čadilová