Výtvarné prvky pro hřiště mateřské školy Slavia

Číslo záznamu 12324
Název Výtvarné prvky pro hřiště mateřské školy Slavia
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Olomouc
Stěna pro míčové hry - celkový pohled (08/2018/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Přerov Hranice Hranice
Ulice čp. / č. o.
Plynárenská 1791
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo se nachází v zahradě mateřské školy.
Výška 180cm
Šířka 700cm
Datace realizace 19821983
Typ
  • herní prvek
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • ocel
Stav dobrý (ke dni 21.08.2018)
Popis poškození barevné přemalby, chybějící prvky (zejména kovové), biologická koroze
Text hesla

Výtvarně řešené herní prvky se skládají ze dvou celků - prolézačky ve tvaru písmene L, nacházející se blíže budově mateřské školy, a stěny pro míčové hry ve vzdálenější části hřiště.

Obdobné herní prvky Přindiš navrhl ve stejném roce pro další typově projektovanou mateřskou školu v Hranicích (Galašova 1747), odkud však již byly odstraněny. 

Prameny

Muzeum umění Olomouc, fond Dílo, karton 1.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 110.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Prolézačka (08/2018/JJ)
Prolézačka (08/2018/JJ)
Biologická koroze (08/2018/JJ)
Prolézačka (08/2018/JJ)
Prolézačka - celkový pohled (08/2018/JJ)
Stěna pro míčové hry - celkový pohled (08/2018/JJ)
Stěna pro míčové hry - celkový pohled (08/2018/JJ)
Stěna pro míčové hry (08/2018/JJ)
Stěna pro míčové hry (08/2018/JJ)
Stěna pro míčové hry - zadní pohled (08/2018/JJ)
Stěna pro míčové hry - zadní pohled (08/2018/JJ)
Stěna pro míčové hry - zadní pohled (08/2018/JJ)
Biologická koroze (08/2018/JJ)
Poškození - chybějící prvek ve tvaru srdce (08/2018/JJ)
Detail prvku zepředu (08/2018/JJ)
Detail prvku zezadu (08/2018/JJ)
Archivní fotodokumentace
MUO, fond Dílo, karton 1
MUO, fond Dílo, karton 1
Osazování herních prvků. Foto z pozůstalosti J. Přindiše, v majetku rodiny.
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák, Lucie Prchalová, Lucie Rychnová
FotografovalJan Jeništa