Košíkáři

Číslo záznamu 12359
Název Košíkáři
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Olomouc
Čelní pohled (08/2017/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Šternberk Šternberk
Ulice čp. / č. o.
nám. Svobody 3
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění kovová plastika se sportovním motivem byla určena pro exteriér tělocvičny ZDŠ - v současné době je dílo umístěno na průčelí přístavby Základní školy, na části fasády obložené kabřincem, ve výšce cca 6 metrů
Datace realizace 1983
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
Stav dobrý (ke dni 31.08.2017)
Prameny

MUO, fond Dílo, karton 1 - evidenční karty s fotografiemi.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 119.

Výtvarní umělci Olomoucka na počest 70. výročí VŘSR (katalog výstavy), Ostrava-Olomouc 1987, s. 36. 

Fotodokumentace aktuálního stavu
Celkový pohled (08/2017/VD)
Celkový pohled (08/2017/VD)
Čelní pohled (08/2017/VD)
Spodní pohled (08/2017/VD)
Čelní pohled (08/2017/JJ)
Boční pohled (08/2017/JJ)
Celkový pohled (08/2017/JJ)
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa