Reliéf na fasádě Centra Doubravka

Číslo záznamu 12610
Název Reliéf na fasádě Centra Doubravka
Autor (autoři) díla
V. Hájek (další autor)
Tichý (další autor)
Investor Pozemní stavby, Plzeň
Detail střední části reliéfu, Centrum Doubravka 10/2016 PHe
kraj okres obec kat. území
Plzeňský kraj Plzeň-město Plzeň Doubravka
Ulice čp. / č. o.
Masarykova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěn nad vchodem do pasáže Centra Doubravka, na zadní fasádě (směrem od ulice Družby a přilehlého sídliště).
Výška 750cm
Šířka 800cm
Hloubka 30cm
Další rozměry Hloubka reliéfu: uveden maximální rozměr. Rozměry dopočítány proporčně. Fyzické měření nebylo realizovatelné vzhledem k umístění a rozměrům objektu.
Datace realizace 1972
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • reliéf
Materiál
  • keramika
Stav dobrý (ke dni 19.10.2016)
Popis poškození Bez výraznějších poškození či prasklin, v původní fasádě objektu.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1972, Praha 1972, s. 34.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Celková situace. Zadní průčelí s pasáží do Centra Doubravka 10/2016 PHe
Celek reliéfu (pohled zprava) 10/2016 PHe
Celek reliéfu (pohled zleva) 10/2016 PHe
ZpracovalMarta Balíková, Petra Hečková
FotografovalPetra Hečková