Oboustranný reliéf slunečních hodin a řešení stěny ve smuteční obřadní síni MNV

Číslo záznamu 12948
Název Oboustranný reliéf slunečních hodin a řešení stěny ve smuteční obřadní síni MNV
Autor (autoři) díla
Karel Nepraš (1932–2002) (hlavní autor)
Bohumil Blažek (*1940) (další autor)
Antonín Žemlička (další autor)
Pavel Kupka (*1936) (další autor)
Investor Komunální služby MěNV, Svitavy
3/2019 JK
kraj okres obec kat. území
Pardubický kraj Svitavy Svitavy Svitavy-předměstí
Ulice čp. / č. o.
Nádražní 2113/ 8a
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Reliéf hodin umístěn v jižní stěně budovy, reliéfní výzdoba se nachází v exteriéru i interiéru.
Výška 275cm
Šířka 175cm
Další rozměry Hodiny: v. 170 cm, š. 215 cm, h. 45 cm.
Datace osazení 1970
Datace realizace 19701972
Typ
  • architektonický objekt
  • dekorativní stěna
  • reliéf
Materiál
  • kámen
    • mramor
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 16.03.2019)
Prameny

Národní archiv, fond: Český fond výtvarných umělců - Dílo, Praha 1970, karton 120, 26. 3.

Národní archiv, fond: Český fond výtvarných umělců - Dílo, Praha 1971, karton 119, 21.5., 8. 10.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1972, Praha 1972, s. 59.

Olga Myslivečková, Člověk, slunce a čas, Československý architekt XX, 1974, č.4, s.3. 

Pavel Kupka, Smuteční obřadní síň ve Svitavách, Architektura ČSR XXXIX, 1980, č.9, s.398-399.

Pavel Karous (ed.), Modely/Models in: Vetřelci a volavky: atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989) (2. revidované a rozšířené vydání), Pavel Karous, Praha 2015. ISBN 978-80-260-9094-6.

Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980.

Josef Pechar, Československá architektura, Praha 1979.

Jan Stacke, Svitavy, Městský národní výbor Svitavy, s.3.

Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
3/2019 JK
Archivní fotodokumentace
Pavel Karous (ed.), Modely/Models in: Vetřelci a volavky: atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989) (2. revidované a rozšířené vydání), Pavel Karous, Praha 2015.
Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980, s. 22.
Josef Pechar, Československá architektura, Praha 1979.
Olga Myslivečková, Člověk, slunce a čas, Československý architekt XX, 1974, č.4, s.3. 
Jan Stacke, Svitavy, Městský národní výbor Svitavy, s.3.
ZpracovalMarta Balíková, Heda Jakubíková, Andrea Jakubcová, Jakub Kmošek
FotografovalJakub Kmošek