Figurální plastika před kolejemi Vysoké školy strojní a textilní

Číslo záznamu 12959
Název Figurální plastika před kolejemi Vysoké školy strojní a textilní
Autor (autoři) díla
Investor Park kultury a oddechu, Liberec
2016 JCe
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Starý Harcov
Ulice čp. / č. o.
Brožíkova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Figurální skulptura s chromovými doplňky je umístěna na parkovišti mezi vysokoškolskými kolejemi Vysoké školy strojní a textilní.
Výška 110cm
Šířka 65cm
Hloubka 65cm
Další rozměry sokl: 70cm (výška).
Datace realizace 1989
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • diorit
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • ostatní kovy
      • chrom
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v dobrém stavu. Na povrchu kamene jsou zřejmé prachové depozity (městská špína), korózní produkty kovového materiálu (tmavé skvrny) a lokálně též biologické napadení (řasy).
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1989, Praha 1989, s. 34.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
ZpracovalJan Červinka
FotografovalJan Červinka