Kovové brány pro areál vzorkovny n. p. Skloexport

Číslo záznamu 12978
Název Kovové brány pro areál vzorkovny n. p. Skloexport
Autor (autoři) díla
Martin Dräger (*1952) (hlavní autor)
Jan Nikendey (*1958) (další autor)
Investor Skloexport, a. s. Liberec
2016 JCe
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Liberec
Ulice čp. / č. o.
8. března 3
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kovové brány a branky se nacházejí v zahradě libereckého zámku, který sloužil jako vzorkovna n. p. Skloexport.
Výška 200cm
Šířka 220cm
Datace realizace 1989
Typ
  • brána / portál
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • ocel
Stav dobrý (ke dni 11.03.2018)
Popis poškození Dílo se nachází v relativně dobrém stavu. Brány jsou neudržované, zjištěna byla lokální koroze materiálu a s tím související poškození.
Související objekty
Text hesla

ÚSKP ČR - Zámek: 23863/5-4153; Vila (bývalá galerie): 43946/5-5230.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1989, Praha 1989, s. 36.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
9/2017 LPr
9/2017 LPr
9/2017 LPr
9/2017 LPr
9/2017 LPr
9/2017 LPr
ZpracovalJan Červinka, Lucie Prchalová
FotografovalJan Červinka, Lucie Prchalová