Památník družby

Číslo záznamu 13113
Název Památník družby
Autor (autoři) díla
Jan Palacký (*1926) (architekt)
Jan Habarta (1919–1989) (hlavní autor)
Investor ONV Prostějov
Foto A. Gribovský (Krajinou Hané, Praha 1976, s. 171)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Prostějov Prostějov Prostějov
Ulice čp. / č. o.
nám. Spojenců 2632/ 13
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Na pohledové ose náměstí před průčelím budovy úřadu práce.
Datace realizace 1972
Datace zániku 19891990
Jiná datace 1970 základní kámen
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • kámen
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

Pomník se nacházel před budovou Okresního národního výboru a představoval českého dělníka a Rudoarmějce, jejichž pravice se dotýkají v gestu přísahy nad emblémem komunistické strany. Čelní část podstavce nesla nápis "Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak". Bronzová plastika symbolicky odkazuje k obrazu Přísaha Horatiů Jacquese-Louise Davida, jenž se stal jedním ze symbolů Velké francouzské revoluce. Byl slavnostně odhalen 9. května 1972. Sochař Jan Habarta byl rok po odhalení pomníku vyznamenán státní cenou Klementa Gottwalda (1973).

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1972, Praha 1972, s. 73.
Jaroslav Petrů, Krajinou Hané, Orbis Praha, 1976, s. 170–171.
Zdeněk Čubrda, Jan Habarta, sochy (kat. výst.), Svitavy 1986, nestr.
Slavnostní odhalení Památníku družby, Prostějov 1972, nestr.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Prostor pomníku (09/2017/JJ)
Prostor pomníku (09/2017/JJ)
Archivní fotodokumentace
Foto A. Gribovský (Krajinou Hané, Praha 1976, s. 171)
Repro: Osvobození a budování okresu Prostějov, Prostějov 1975, nestr.
Repro: Prostějovsko ve fotografiích, Prostějov 1985, s. 71. Foto Miroslav Myška.
Repro: Prostějov 1390-1990, Praha 1989, č.80.
Zdeněk Čubrda, Jan Habarta, sochy (kat. výst.), Svitavy 1986, nestr.
Maketa památníku. Repro: Slavnostní odhalení Památníku družby, Prostějov 1972, nestr.
KGVU ve Zlíně, album Výtvarné dílo v architektuře.
KGVU ve Zlíně, album Výtvarné dílo v architektuře.
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák, Marta Balíková, Vladislava Říhová
Fotografoval