Sgrafitová výzdoba bytového domu s folklorními motivy

Číslo záznamu 13123
Název Sgrafitová výzdoba bytového domu s folklorními motivy
Autor (autoři) díla
K (hlavní autor)
4/2019 MČ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Hodonín Strážnice Strážnice na Moravě
Ulice čp. / č. o.
náměstí Svobody 499/ 4
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Sgrafita umístěna na všech třech exponovaných fasádách.
Další rozměry neměřeno
Datace realizace 1956
Typ
  • sgrafito
Materiál
  • další anorganické materiály
    • štuk / omítka
      • cementová
Stav poškozeno (ke dni 15.04.2019)
Popis poškození Objevuje se ztráta intonaka. Celková degradace povrchové části omítky je u některých kompozic velmi rozsáhlá, části sgrafit se odlupují. Původní výzdoba měla nejspíše různé barevné akcenty, jak je dosud patrné ve srážkových stínech (např. ornamenty byly na povrchu malovány modrou a oranžovou barvou, holubice bíle s barevnými detaily atp.).
Text hesla

Sorelový bytový trojkřídlý dům s pavlačemi je na třech fasádách zdoben sgrafitem. Břízolitová omítka s modrým (u vchodu), červeným (pod římsou) a bílým (v detailech figur a na holubicích) nátěrem. Do ulic Bratrská a Rybářská jsou kompozice signovány písmenem "K" a vročením "56" (1956). Obrazy jsou doplněny verši Františka Hrubína.

Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
signatura, 4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
signatura, 4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
4/2019 MČ
ZpracovalMichaela Čadilová, Vladislava Říhová
FotografovalMichaela Čadilová