Mír

Číslo záznamu 13168
Název Mír
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
Mír 2013/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Havířov Havířov-město
Ulice čp. / č. o.
1. máje
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Před ZŠ 1. máje.
Výška 270cm
Šířka 110cm
Hloubka 84cm
Datace jednání v komisi 19621968
Datace realizace 1965
Datace kolaudace 1965
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 31.05.2015)
Související objekty
Text hesla

Archivní prameny a katalog autora uvádějí variantní názvy Mír, Hold míru, Matka s děckem; původně se uvažovalo o umělém kameni, pak změněno na pískovec a ješté téhož roku na travertin, nakonec provedeno z bulharského mušlového vápence; socha byla původně zamýšlena pro prostranství před restauraci Kosmos na křížení Dlouhé třídy a Matuškovy, ale nakonec umístěna před ZŠ 1. máje opodál; v polovině roku 1963 začala komise dělat autorovi potíže kvůli nevhodným zadním partiím sochy, která se jim zdála mechanická a nepřesvědčivá oproti původnímu modelu; vzhledem k původně proponovanému umístění uprostřed prostranství, kdy by byla socha běžně nahlížena ze všech stran, mohlo být nedořešení zadní části potíží; autor však patrně s výtkami nesouhlasil, odvolal se u Výtvarné služby ČFVU, která pak požádala o posouzení díla pražskou uměleckou komisí; i ta se však přiklonila k názoru, že první model vyzněl lépe než třetinový a doporučila autorovi v tomto duchu pokračovat; ostravskou komisi nakonec neuspokojila ani podoba díla schválená a kolaudovaná v srpnu 1965 pražskou komisí, avšak brala její výrok za závazný (výrok pražské komise: "Plastika působí svým výrazem a sochařským ztvárněním klidně, monumentálně a poeticky a je provedena s citem pro materiál"); již roku 1965 hotová plastika byla pro nepřipravenost místa osazena až roku 1968, a to na náhradním místě (tehdy také kolaudována ostravskou komisí); z celkové ceny za dílo činil dle pražské komise autorský honorář za modely a dozor 34 tisíc Kčs, za realizaci bylo účtováno 46 091 Kčs, nicméně ostravská komise v roce 1968 hovořila o honoráři 88 tisíc Kčs, který doporučila s ohledem na změnu umístění zvýšit o 9 tisíc Kčs; autorské katalogy datují sochu již do roku 1959, je tedy možné, že Wielgus vyšel ze staršího modelu.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z komisí 1961–1963, 26. 2. 1962, 25. 2. 1963, 6. 5. 1963, 1. 7. 1963, 23. 9. 1963, 21. 10. 1963.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1965 (strojopisy), 29. 6. 1965, 7. 9. 1965, 21. 12. 1965.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 3. 12. 1968.

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 5. 11. 1963, 29. 5. 1964, 9. 11. 1964, 25. 11. 1964, 31. 8. 1965.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarných děl pro Havířov, blok 57.

Literatura

Iva Štouračová, Plastika v exteriéru města Havířova (bakalářská práce), Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění FF OU, Ostrava 2010, s. 44–45.

Národní umělec Jindřich Wielgus, Ostrava 1990.

Alena Krtilová, Výtvarné město Havířov, Havířov – Ostrava 2017.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Mír 2015/JI
Mír 2015/JI
Mír 2013/JI
Mír 2013/JI
Mír 2013/JI
Mír 2013/JI
Archivní fotodokumentace
Mír
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek