Výtvarně řešené nápisy Knihovna, Kavárna a Kulturní dům a dřevěná plastika

Číslo záznamu 13275
Název Výtvarně řešené nápisy Knihovna, Kavárna a Kulturní dům a dřevěná plastika
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
Hlavní nápis Domu kultury, 1988, foto archiv Domu kultury města Orlové.
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Orlová Horní Lutyně
Ulice čp. / č. o.
Osvobození 797
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Nad vstupy do Domu kultury, tamní kavárny a knihovny.
Datace jednání v komisi 19711972
Datace realizace 1972
Datace kolaudace 1972
Typ
 • nápis / reklamní prvek / poutač
Materiál
 • dřevo
 • sklo
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
  • hliník a slitiny
   • hliník
Stav zaniklé dílo
Popis poškození Hlavní nápis odstraněn při zateplení a uschován; dřevěné plastika byla později uskladněna ve sklepě a při jeho vytopení zničena.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

V podstatě šlo o dvě samostatné zakázky; původně zadán jen hlavní nápis "Dům kultury", který byl proveden v bronzu v půlce roku 1971 a kolaudován (35 tisíc Kčs); v červenci 1971 objednány ještě nápisy "Kavárna" a "Knihovna", které se měly realizovat jako malba na sklo s podkladem hliníkového plechu (podle fotek ale nakonec takto realizováno jen interiérové označení kavárny); kolaudováno v březnu 1972 (38 tisíc Kčs) s tím, že za uspořenou částku autor vytvoří výtvarné dílo do pracovny ředitelky; ačkoli návrh dřevěné plastiky byl schválen již v polovině roku 1972, realizována byla zřejmě až koncem roku 1974 (kolaudována v prosinci za 4 500 Kčs a přitom ještě ušetřeno 2 500 Kčs, které byly vráceny investorovi); podle fotografií však plastika visela na chodbě.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 23. 2. 1971, 9. 3. 1971.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 5/1971–4/1972, 13. 7. 1971, 27. 7. 1971, 28. 9. 1971, 19. 10. 1971, 7. 3. 1972, 21. 3. 1972.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 4/1972 – 7/1974, 11. 7. 1972.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 8/1974 – 12/1975, 10. 9. 1974, 10. 12. 1974, 17. 12. 1974.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1972, Praha 1972, s. 86.

Archivní fotodokumentace
Původní nápis před zateplením Domu kultury, foto Lucie Svozilová (asi kolem roku 2009), staženo ze stránek města Orlová.
Hlavní nápis Domu kultury, 1988, foto archiv Domu kultury města Orlové.
Exteriérové označení kavárny, 1988, foto archiv Domu kultury města Orlové.
Exteriérové označení knihovny, 1988, foto archiv Domu kultury města Orlové.
Interiérové označení kavárny, 1988, foto archiv Domu kultury města Orlové.
Dřevěný reliéf, 1988, foto archiv Domu kultury města Orlové.
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval