Mezilidské vztahy

Číslo záznamu 13356
Název Mezilidské vztahy
Autor (autoři) díla
Investor Obecní úřad Olomouc zast. KIU Olomouc
(04/2016/VD)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Nové Sady u Olomouce
Ulice čp. / č. o.
Družební
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před vzrostlými duby na zatravněném prostranství ze dvou stran sevřeném panelovou výstavbou
Výška 155cm
Šířka 155cm
Hloubka 90cm
Další rozměry sokl: výška 45 cm, šířka 205 cm, hloubka 75 cm
Datace osazení 1991
Datace realizace 1991
Datace restaurování 2016
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 02.04.2016)
Popis poškození lokálně biologické napadení (řasy, lišejníky)
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

Připomínkou bývalé školní zahrady, která spolu s ostatními stavbami zanikla teprve v druhé polovině osmdesátých let při výstavbě sídliště F,[1] jsou také dva vzrostlé duby, které tvoří pozadí výrazné pískovcové skulptuře Mezilidské vztahy. Do pohledově exponovaného křížení pěších tras mezi ulicemi Zikovou, Družební a Rožňavskou umístil svou zásadní práci v roce 1990 Jaroslav Přindiš.[2] Rozměrný objekt je vyvrcholením jeho mnohaletého zaujetí tematikou lidských vztahů. Nápaditě abstrahovaná figurální kompozice představuje jedno z posledních monumentálních děl ve veřejném prostoru města, a to nejen v Přindišově vlastní tvorbě.

[1] Vilém Švec, Olomouc – Povel. Plošný průzkum, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. Nepublikovaný výstup vědeckovýzkumného úkolu Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Olomouci, 2009, s. 31, 32.

[2] Jiří Hastík – Josef Maliva – Ladislav Daněk, Sochařství v Olomouckém kraji 1900–2012, Olomouc 2012, s. 214.

Prameny

MUO, fond Dílo, karton 1.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 258.

Jiří Hastík – Josef Maliva – Ladislav Daněk, Sochařství v Olomouckém kraji 1900–2012, Olomouc 2012, s. 214.

Fotodokumentace aktuálního stavu
(04/2016/VD)
(04/2016/VD)
Boční pohled (04/2016/VD)
Detail (04/2016/VD)
Detail (04/2016/VD)
Detail (04/2016/VD)
Nekvalitní vysprávky soklu (04/2016/VD)
Boční pohled před vyčištěním (02/2015/JJ)
Boční pohled před vyčištěním (02/2015/JJ)
Archivní fotodokumentace
Archiv MUO
Archiv MUO
Práce na modelu. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Variantní model. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Variantní model. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Variantní model. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Variantní model. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Konečná podoba plastiky - model. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Konečná podoba plastiky - model. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Konečná podoba plastiky - model. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa