Pamětní deska partyzánského odboje

Číslo záznamu 13762
Název Pamětní deska partyzánského odboje
Autor (autoři) díla
Zdeněk Řehořík (*1951) (hlavní autor)
Jaromír Chleborád (architekt)
Investor Městské kulturní středisko, Ždár nad Sázavou
Foto: Petr Horák, 2018
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou Račín Račín u Polničky
Ulice čp. / č. o.
Račín 52
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Před hájenkou čp. 29.
Výška 200cm
Šířka 150cm
Hloubka 185cm
Další rozměry Z toho sokl z žulových kostek 130x110x70 cm. Výška liter 4 cm.
Datace realizace 1989
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • kámen
    • žula
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 06.08.2018)
Popis poškození Běžný výskyt mechů a lišejníků.
Text hesla

Pomník sestává z mohutného žulového balvanu umístěného excentricky na soklu z žulových kostek, opatřeném nápisem:
'V TÉTO HÁJENCE
V LISTOPADU A PROSINCI 1944
PRACOVAL SE SVÝM ŠTÁBEM
VELITEL
PARTIZÁNSKÉ BRIGÁDY
„M. J. HUSA“
V. V. FOMIN“‘.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1989, Praha 1989, s. 76.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Foto: Petr Horák, 2018
Foto: Petr Horák, 2018
Foto: Petr Horák, 2018
ZpracovalPetr Horák
FotografovalPetr Horák