Matka Země II.

Číslo záznamu 13969
Název Matka Země II.
Autor (autoři) díla
Investor Okresní investorský útvar Olomouc
Celkový pohled (08/2016/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Povel
Ulice čp. / č. o.
Velkomoravská 325/ 8
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na zatravněném prostranství před hlavním vchodem Hotelového domu
Výška 90cm
Šířka 85cm
Hloubka 60cm
Další rozměry rozměry soklu: 132 cm výška x 123 cm šířka x 80 cm hloubka
Datace návrhu 1960
Datace realizace 19611962
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • mramor
Stav dobrý (ke dni 04.08.2016)
Popis poškození výrazné podélné pukliny, sekundární tmely
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

Zatravněnému prostranství před hlavním vstupem do Hotelového domu dominuje koncentrovaná kamenná práce Matka země od Rudolfa Chorého. Autorovo stěžejní dílo počátku 60. let zvítězilo v napjatém souboji hned dvou po sobě následujících soutěží, jejichž zadáním bylo „vyjádřit životní pocity nové generace.[1]. Bylo kolaudováno spolu s celým hotelovým objektem v roce 1963.

[1] MUO, sbírka architektury, fond Tomáš Černoušek (P 82/76).

Prameny

MUO, sbírka architektury, fond Tomáš Černoušek (P 82/76).

Fotodokumentace ve fotoarchivu Vlastivědného muzea v Olomouci.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 236–237.

Pavel Zatloukal, Olomoucká výtvarná kultura 60. let, in: Pavel Zatloukal (ed.), „Oznámení o Ikarově letu“: Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury, Olomouc 1998, s. 48–49.

Leoš Mlčák, Kateřina Dolejší, Jakub Potůček, Průvodce Olomoucí: umělecké památky města, Olomouc 2011, s. 260.

Michal Soukup, Rudolf Chorý. Sochařské dílo (kat. výst.), Olomouc 1990.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Detail soklu (08/2016/JJ)
Boční pohled (08/2016/JJ)
Pukliny, vysprávky (08/2016/JJ)
Pukliny (08/2016/JJ)
Detail (08/2016/JJ)
Archivní fotodokumentace
Michal Soukup, Rudolf Chorý. Sochařské dílo (kat. výst.), Olomouc 1990
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa