Abstraktní reliéf v průčelí pošty

Číslo záznamu 14071
Název Abstraktní reliéf v průčelí pošty
Autor (autoři) díla
08/2016 ZK
kraj okres obec kat. území
Karlovarský kraj Sokolov Sokolov Sokolov
Ulice čp. / č. o.
K. H. Borovského 1420
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Plastika je instalována na fasádě pošty.
Datace realizace 1968
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
Stav poškozeno (ke dni 01.08.2016)
Popis poškození Z díla zachováno jen torzo.
Literatura

http://socharstvi.info/realizace/abstraktni-relief/ (vyhledáno 3. 3. 2018).

Marcel Fišer - Michael Rund, Umění v Sokolově, Horažďovice 2013, s. 58.

Fotodokumentace aktuálního stavu
08/2016 ZK
Archivní fotodokumentace
Marcel Fišer - Michael Rund, Umění v Sokolově, Horažďovice 2013, s. 56.
ZpracovalZuzana Křenková
FotografovalZuzana Křenková