Pamětní deska bratří Čapků

Číslo záznamu 14248
Název Pamětní deska bratří Čapků
Autor (autoři) díla
Investor MěNV Úpice
ik 8/2016
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Trutnov Úpice Úpice
Ulice čp. / č. o.
Regnerova 265
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kamenná pískovcová pamětní deska je osazena na fasádě domu č. p. 265, na úrovni 2NP, zcela při pravém okraji hlavního průčelí (tj. průčelí do ulice Regnerova). Dům č. p. 265 slouží v současnosti jako sídlo Policie ČR.
Výška 50cm
Šířka 145cm
Hloubka 15cm
Další rozměry Šířka reliéfní desky je cca 145 cm. Ostatní rozměry desky byly odhadnuty; výšku a hloubku nebylo, s ohledem na umístění díla, možné změřit.
Datace realizace 1959
Typ
  • pamětní deska
  • reliéf
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 24.08.2016)
Popis poškození Pamětní deska se nachází ve velmi dobrém stavu bez zřetelných známek poškození. Nelze vyloučit, že dílo bylo v nedávné minulosti obnoveno/restaurováno, pravděpodobně v souvislosti s celkovou obnovou fasády předmětného objektu č. p. 265.
Související objekty
Text hesla

Pamětní deska je připomínkou toho, že v tomto domě strávili část svého dětství bratři Josef a Karel Čapkové, nese text: "V TOMTO DOMĚ PROŽILI SVÉ DĚTSTVÍ V LETECH 1890-1907 BRATŘI KAREL A JOSEF ČAPKOVI". Pamětní deska je doplněna informační tabulí umístěnou níže v soklové části fasády.

V literatuře je mylně připisováno Ladislavu Zámkovi. Autorství některému z bratrů Zemánkových určuje signatura: "ZEMÁNEK 59" na boku díla. Busty pravděpodobně vytvořil starší Ladislav Zemánek.

Literatura

https://www.bratri-capkove.cz/pamatky, vyhledáno 14. 3. 2023.

https://www.cervenykostelec.cz/sbornik/upice-je-rozhodnuta-splatit-dluh-..., vyhledáno 14. 3. 2023.

Fotodokumentace aktuálního stavu
ik 8/2016
ik 8/2016
3/2023, KK
3/2023, KK
3/2023, KK
signatura (3/2023, KK)
ZpracovalIrena Kučerová, Marta Daňková
FotografovalIrena Kučerová, Klára Kořanová