Země a slunce

Číslo záznamu 1436
Název Země a slunce
Autor (autoři) díla
Investor JZD Slušovice
2016 DN
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Zlín Zlín
Ulice čp. / č. o.
Dlouhá 136
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno na fasádě bývalého domu zeleniny JZD Slušovice, obráceno směrem do ulice Dlouhá.
Datace realizace 1978
Typ
  • mozaika
Materiál
  • keramika
    • glazovaná keramika
Stav dobrý (ke dni 16.07.2016)
Text hesla

Dílo Josefa Lieslera, který ve stejné době pro Zlín pracoval i na dalších zakázkách, např. na mozaice pro základní školu (ul. Luční) na sídlišti Jižní svahy, která využívá obdobný motiv stromu.

Prameny

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín) (uloženo v knihovně instituce).
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, album fotografií k výstavě Výtvarné dílo v architektuře, Kabinet architektury Gottwaldov, 1982 (uloženo v knihovně instituce).

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978, Praha 1978, s. 129.
Jaroslav Wicherek – Josef Ruszelák – Miroslav Plešák, Gottwaldov, Gottwaldov 1980, nestr.  

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2017 DR
6/2017 DR
6/2017 DR
6/2017 DR
6/2017 DR
6/2017 DR
2016 DN
Archivní fotodokumentace
KGVU ve Zlíně, album Výtvarné dílo v architektuře
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov
Jaroslav Wicherek – Josef Ruszelák – Miroslav Plešák, Gottwaldov, Gottwaldov 1980, nestr.
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalDaniel Rybka, Dalibor Novotný