Pocta architektuře

Číslo záznamu 15383
Název Pocta architektuře
Autor (autoři) díla
11/2016 JKm
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Česká Lípa Česká Lípa Česká Lípa
Ulice čp. / č. o.
Barvířská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Plastika je instalována na travnatém prostranství u zimního stadionu. Dílo původně stálo před nedalekou budovou občanské vybavenosti s restaurací Lipka v Hrnčířské ulici.
Datace osazení 1983
Datace jednání v komisi 1983
Datace realizace 1983
Datace kolaudace 1983
Datace transferu 1984
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • patinující ocel
Stav poškozeno (ke dni 17.11.2016)
Popis poškození Plastika je poškozena graffiti, místy se vyskytuje lišejník.
Prameny

Soukromý archiv Ludmily Šikolové, Jablonec nad Nisou, Pozůstalost Vratislava Karla Nováka, Pocta architektuře 1983.

Literatura

Hana Seifertová – Ludmila Vachtová, Socha a město (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci 1969, s. 52–53.

Jarmila Cholínská – Roman Prahl – Jarmila Šerá, Souborný katalog výstav 75/79 (kat. výst.), Divadlo v Nerudovce 1980.

redakce, bez názvu, Českolipský nástup XXXIV, 1984, č. 1, 4. 1.

František Hora, Severočeští výtvarníci, Ústí nad Labem 1986.

Jan Sekera – Alena Křížová, Vratislav Karel Novák – Zveřejnění (kat. výst.), Moravská galerie v Brně – České muzeum výtvarných umění v Praze, 1993, zvl. s. 44–45, 84.

AKř [Alena Křížová], heslo Novák Vratislav Karel, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995, s. 573.

Tereza Petišková, Oficiální umění padesátých let, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění V. 1939–1958, Praha 2005, s. 356–357.

Josef Hlaváček, Neokonstruktivismus a kinetismus, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958–2000, Praha 2007, s. 207–219.

Jan Kříž – Alena Křížová, Identifikace – Vratislav Karel Novák / 33 semestry (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci 2007.

Jiří Šetlík, Léta sedmdesátá a osmdesátá, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958–2000, Praha 2007, s. 385.

Jan Červinka, Výstava Socha a město, Liberec 1969, Liberec: ročenka liberecké architektury V, 2009, s. 58–61.

Jitka Kubištová, Architektura 20. století v České Lípě (diplomní práce), Katedra dějin umění FF UP, Olomouc 2010.

Eva Josková, Jižní okraj jádra České Lípy. Emil Přikryl, Jiří Suchomel, 1975–1980, in: Rostislav Švácha (ed.), Sial, Olomouc – Praha 2010, s. 224–229.

Jitka Kubištová, Sial v České Lípě, Umění LIX, 2011, s. 59–71.

Jan Mohr, Sochy a kašny v Liberci, in: Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011, s. 146–159, zvl. 154–158.

Pavel Karous (ed.), Vetřelci a volavky – Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968–1989), Praha 2013, s. 404–405.

Jan Kříž – Jan Červinka, V. K. N. (kat. výst.), Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 2014.

Kateřina Nora Nováková, Prof. ak. soch. Vratislav Karel Novák, Fontes Nissae – Prameny Nisy XIV, 2014, č. 1, s. 87–89.

Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2016 JKm
11/2016 JKm
11/2016 JKm
Archivní fotodokumentace
Českolipský nástup XXXIV, 1984, č. 1, 4. 1.
Českolipský nástup XXXIV, 1984, č. 1, 4. 1.
ZpracovalZuzana Křenková, Jan Červinka
FotografovalJiří Kmošek