Dvojice

Číslo záznamu 15820
Název Dvojice
Autor (autoři) díla
2016 LPr
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Ruprechtice
Ulice čp. / č. o.
Třešňová
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Skulptury jsou umístěny na zatravněném veřejném prostranství, ul. Třešňová - původně se dílo nacházelo na břehu přehrady Harcov, pod Zvolenskou třídou.
Výška 220cm
Šířka 120cm
Hloubka 60cm
Datace realizace 1966
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • travertin
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v relativně dobrém stavu. Na povrchu kamene bylo zjištěno biologické napadení (řasy, lišejníky), prachové depozity (městská šéína) a sádrovcové krusty.
Literatura

Hana Seifertová – Ludmila Vachtová, Socha a město (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci 1969.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
ZpracovalJan Červinka
FotografovalLucie Prchalová