Výtvarné řešení stěny schodiště pro nemocnici v Motole – Praha 5