Mladý horník

Číslo záznamu 16041
Název Mladý horník
Autor (autoři) díla
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Zahradní 2444/ 7
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před bytovým domem č. 7 na ul. Zahradní
Výška 130cm
Odhad datace 50. léta, nejspíše 1956 (1950 až 1959)
Datace osazení 1959
Datace návrhu 1956
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • umělý kámen
Stav zaniklé dílo
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

absolventská práce sochaře Ciencialy, zřejmě z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě z roku 1956, která byla roku 1959 nabídnuta jako odlitek z umělého pískovce pro dům o 42 bytových jednotkách na křížení Zahradní a Milíčovy ul. a jako patinovaný sádrový odlitek pro 17třídní školu na ul. Svatopluka Čecha v Havířově; další odlitek (z bronzu) vznikl roku 1976 pro výpočetní středisko Kamenouhelných dolů v Kladně

ostravský odlitek poničen vandaly a odstraněn, stejně tak oba další odlitky díla byly v minulosti ze svých míst odstraněny

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, dochované jednotlivosti (nabídka díla)

Sdělil bratr autora, fotograf Oskar Cienciala.

Literatura

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://ostravskesochy.cz/dilo/454 (citováno 9. 2. 2021).

Archivní fotodokumentace
sádrový odlitek téže plastiky v Havířově, zdroj: Havířovský zpravodaj o historii města
sádrový odlitek téže plastiky v Havířově, zdroj: Havířovský zpravodaj o historii města
sádrový odlitek téže plastiky v Havířově, zdroj: Havířovský zpravodaj o historii města
bronzový odlitek v Kladně, z publikace Kamenouhelné doly koncern Kladno, Kladno 1981
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval