Sedící dívka

Číslo záznamu 16118
Název Sedící dívka
Autor (autoři) díla
Čelní pohled na sochu (09/2016/VD)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Nová Ulice
Ulice čp. / č. o.
Čajkovského 69/ 11
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na nádvoří před vstupem do budovy Gymnázia Čajkovského
Výška 180cm
Šířka 42cm
Hloubka 62cm
Další rozměry Rozměry soklu: 125 cm výška x 47 cm šířka x 62 cm hloubka
Datace osazení 19721975
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • břidlice
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 14.09.2016)
Popis poškození drobná mechanická poškození (četné vandalské vrypy na spodní části sochy), ztráta tmelu mezi břidlicovými deskami tvořícími obložení soklu
Text hesla

Poslední osazenou plastikou sídliště F1 byla bronzová figura s názvem Sedící dívka (někdy také Maryčka Magdonova) na vstupním nádvoří základní školy Čajkovského (nyní gymnázium). Její autor, Vladimír Navrátil, se v roce 1974 účastnil několika výběrových řízení na plastiky pro Olomouc a Ostravu. Protože v lednu roku 1975 zemřel, byl v jeho pozůstalosti vybrán dokončený model sedící dívky pro odlití do bronzu.[1] Tak se stalo, že byla tatáž plastika v roce 1977 umístěna před základní školu Čajkovského v Olomouci a o dva roky později také před obchodní středisko na sídlišti v Ostravě-Fifejdách.[2]

[1] Srov. Zdeněk Přikryl, In memoriam zasl. umělce Vladimíra Navrátila, in: Václav Kupka (ed.), Olomoucká zastavení, Olomouc 1980, s. 33.

[2] ZAO, fond Dílo Ostrava.

Prameny

ZAO, fond Dílo Ostrava

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 229.

Zdeněk Přikryl, In memoriam zasl. umělce Vladimíra Navrátila, in: Václav Kupka (ed.), Olomoucká zastavení, Olomouc 1980, s. 33.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Boční pohled na sochu (09/2016/VD)
Detail soklu (09/2016/VD)
Chybějí tmel mezi deskami (09/2016/VD)
Vandalské vrypy ve spodní části sochy (09/2016/VD)
Umístění sochy v prostoru (03/2015/JJ)
Umístění sochy v prostoru (07/2023/JJ)
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa