Památník revolučních bojů

Číslo záznamu 16251
Název Památník revolučních bojů
Autor (autoři) díla
foto Roman Polášek 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Tyršova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění park na nám. Edvarda Beneše (původně Vítězných milicí)
Výška 320cm
Další rozměry sokl: v. 154 cm, š. 218 cm, hl. 156 cm
Datace návrhu 19511965
Datace jednání v komisi 19571966
Datace realizace 1965
Datace kolaudace 1965
Typ
  • památník / pomník
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • žula
Stav dobrý (ke dni 18.09.2016)
Text hesla

dílo zamýšleno původně jako památník před Dolem Trojice, nakonec však realizováno na exponovaném místě v centru města; zamýšleno bylo původně v bronzu, ale později změněno na kámen, což přispělo rovněž výsledné stylizaci díla (zjednodušení forem); souběžně autor vytvořil pro Městský národní výbor také 2 třetinové sádrové modely sousoší (jeden umístěn v Muzeu dělnického hnutí, druhý byl darem partnerskému městu Volgograd) a hlavu revolučního havíře pro památníček před Dolem Trojice, která však byla nakonec umístěna při vstupu do Dolu Hlubina (viz samostatné heslo, celkový honorář za tato tři dodatečně dodaná díla 76 tisíc Kčs); komise ocenila kvalitu díla i čas, který autor vývoji sousoší věnoval (od roku 1951); slavnostní odhalení památníku 9. 5. 1965

původně na architektonické části památníku pracoval arch. Josef Bláha, kterého později nahradil Ivo Klimeš

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, dvě samostatné složky dokumentace

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z komisí 1961–1963, 5. 11. 1962, 26. 11. 1962, 10. 12. 1962, 6. 5. 1963, 28. 5. 1963

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z uměleckých komisí 12/1963–9/1965, 9. 2. 1965, 1. 6. 1965

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 24. 5. 1966

Literatura

Luboš Hlaváček, Sochař Vladislav Gajda, Výtvarná kultura III, 1979, č.6, s.43-47.

František Dvořák, Vladislav Gajda, Ostrava 1980.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://ostravskesochy.cz/dilo/259 (citováno 18. 9. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2015
JI 2016
signatura, JI 2019
Archivní fotodokumentace
památník po odhalení v roce 1965, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
Gajda,památník revolučních bojů v Ostravě,Výtvarná kultura,1979,č.6
pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
odhalení sousoší, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
odhalení sousoší, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
jeden z přípravných modelů, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
autor před jedním z modelů sousoší pro památník, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
jeden z přípravných modelů, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
jeden z přípravných modelů, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
třetinový model díla v Muzeu dělnického hnutí, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
model busty stávkujícího horníka, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
busta stávkujícího horníka použitá později pro památník před Dolem Hlubina, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
ZpracovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek, Andrea Jakubcová