Dětské hry

Číslo záznamu 16286
Název Dětské hry
Autor (autoři) díla
evidence Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, kolem roku 2010 (?)
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh nad Odrou
Ulice čp. / č. o.
Chrjukinova 1801/ 12
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění přepažení vstupu do atria ZŠ Chrjukinova
Odhad datace 1956 (?) (1956)
Typ
  • sgrafito
Materiál
  • další anorganické materiály
    • štuk / omítka
Stav zaniklé dílo
Popis poškození silně zvětralá omítka při poslední opravě budovy zalíčena
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Vosečková uvádí jako autora Antonína Gabánka (míní pravděpodobně Josefa Gabánka, manžela Antonie Laníkové Gabánkové) a datuje již 1953

Literatura

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/677 (citováno 20. 9. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Roman Polášek 2015
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalRoman Polášek