Dětské hry

Číslo záznamu 16287
Název Dětské hry
Autor (autoři) díla
Archiv města Ostravy
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Poruba
Ulice čp. / č. o.
Porubská 831; 832/ 10; 12
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění zadní průčelí obou školních budov na ul. Porubská (ZŠ Porubská a ZŠ gen. Zdeňka Škarvady)
Datace realizace 1960
Typ
  • sgrafito
Materiál
  • další anorganické materiály
    • štuk / omítka
Stav havarijní (ke dni 11.11.2017)
Popis poškození některé výjevy již zcela zvětralé, jiné výrazně poškozeny
Související objekty
Text hesla

celkem 20 výplní; Vosečková datuje 1960 (snad rok dokončení), avšak budova projektována již od roku 1956, jediný záznam z komise dochován pouze pro rok 1957, kdy kartony hrajících si chlapců nebyly schváleny

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy z jednání výtvarné komise 1957–1958, 31. 5. 1957

Literatura

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/157 (citováno 20. 9. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
Archivní fotodokumentace
Archiv města Ostravy
Archiv města Ostravy
Archiv města Ostravy
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek