Kultura, Zemědělství, Průmysl

Číslo záznamu 16290
Název Kultura, Zemědělství, Průmysl
Autor (autoři) díla
Kultura, foto Roman Polášek 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Poruba
Ulice čp. / č. o.
Hlavní třída 567/ 75
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění atika nároží výškového domu u rondelu na Hlavní třídě
Výška 350cm
Datace návrhu 1956
Datace realizace 1957
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • umělý kámen
Stav poškozeno
Popis poškození plastika Průmysl byla pro zchátralost odstraněna
Text hesla

první cena v krajské soutěži 1955; Vosečková uvádí názvy Oslava mládí a Oslava práce

Literatura

František Dvořák, Vladislav Gajda, Ostrava 1980.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/19 (citováno 20. 9. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
Zemědělství, foto Roman Polášek 2015
foto Roman Polášek 2015
Archivní fotodokumentace
Jiří Myszak (vlevo) a Vladislav Gajda při práci na modelu 1 : 1 plastiky Zemědělství, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
Jiří Myszak (napravo) a Vladislav Gajda při práci na modelu 1 : 1 plastiky Zemědělství, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
model 1 : 1 sejmuté plastiky Průmysl, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
model 1 : 1 sejmuté plastiky Průmysl, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
model 1 : 1 sejmuté plastiky Průmysl, pozůstalost Vladislava Gajdy v držení syna Jakuba Gajdy
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalRoman Polášek